SOLAR TOUR '99

Chceme-li se vyhnout katastrofálním důsledkům klimatických změn, k nimž patří sucha, povodně či ničivé bouře, musíme přestat spalovat fosilní paliva a co nejdříve přejít na obnovitelné zdroje energie. Slunce je nevyčerpatelný zdroj té nejčistší energie, jakou známe. Je to zdroj, který budeme mít k dispozici zcela zdarma ještě nejméně sedm miliard let.


Zajímavé odkazy: