Rainbow Warriors Club
Již několikrát jsme na tomto místě vyzdvihovaly výhody použití trvalého příkazu k úhradě Vašeho pravidelného příspěvku. Tato služba Vám umožní rozložit příspěvek na měsíční platby a nezatíží jednorázově váš rozpočet. Pro nás pak znamená trvalejší přísun finančních prostředků, který umožňuje dlouhodoběji a efektivněji plánovat naše budoucí aktivity.
Velmi nás těší, že stále roste počet lidí, kteří se rozhodli této služby využít. Protože si jejich projevu přízně velmi vážíme, rozhodli jsme se uvést do života ,Rainbow Warriors Club". Je určen právě pro ty z vás, kdo se rozhodli dlouhodobě nás podporovat. V praxi to znamená, že členem Rainbow
Warrior Clubu se automaticky stáváte vy všichni, kdo používáte trvalý příkaz k úhradě a váš měsíční příspěvek činí 200 Kč a více.
Jako poděkování připravíme všem ,Bojovníkům duhy" každý rok malý vánoční dárek a zasíláním výroční zprávy je budeme informovat o finančním hospodaření Greenpeace. Dále pak mohou uplatňovat v průběhu celého roku 10 % slevu na všechny nabízené propagační předměty (trička, kalendáře atd). Všichni obdrží kartičku, která potvrdí jejich příslušnost k tomuto klubu. Na konci roku pochopitelně zašleme potvrzení o daru.
...takže teď zbývá už jen zolat: "Vítejte Bojovníci duhy a díky"

Rainbow Warriors - legenda o duhovém bojovníku
Na historicky první plavbě Greenpeace k ostrovu Amchitka v roce 1971 se stala podivuhodná příhoda. Bob Hunter, jeden z členů posádky, si s sebou vzal knížku mýtů a legend severoamerických indiánů s názvem ,Bojovníci duhy" (Warriors of the Rainbow). Daroval mu ji jeden potulný výrobce citer se slovy: ,Přečti si ji, změní celý tvůj život!"

Kniha obsahovala dvě stě let staré proroctví jedné indiánské ženy jménem Ohnivé oči. V proroctví se praví, že nastane čas, kdy Země bude zpustošená a vykořistěná, kdy moře zčerná, ptáci začnou padat z nebe, potoky budou otrávené a ryby v nich vymřou. Avšak v poslední chvíli, kdy už se bude zdát, že celá příroda zahyne, Indián znovu získá svého ducha a naučí bílého muže ctít Zemi. Tehdy k ochraně přírody povstanou Indiáni spolu s bílými a budou známi jako Bojovníci duhy.
Bob Hunter si proroctví přečetl a celý zaražený nechal knihu kolovat mezi ostatními. Starší členové posádky se k legendě vyjadřovali skepticky, ale všichni cítili, že se stalo něco závažného. Druhý den byl naplněn přímo magickou atmosférou. Několikrát se na obloze objevila duha, jež se zdála sestupovat přímo na loď.
Další část příběhu je notoricky známa. Loď svého cíle nikdy nedosáhla. Atomová nálož u Aleutských ostrovů, proti které se první Greenpeace vypravili protestovat, byla nakonec odpálena. Avšak na zpáteční cestě čekalo posádku překvapení.
Nejdříve se k lodi přiblížila velryba. Symbol? Znamení? Poté loď zakotvila u ostrova Kodiak. Místní indiáni z vesnice Kwakiutl pozvali posádku na slavnostní hostinu. Během tajemného ceremoniálu jim šaman udělil zvláštní posvátné pomazání.
Když se posádka vrátila na pevninu, čekalo ji další překvapení. Protestní plavba k Aleutským ostrovům zaujímala první stránky novin. Greenpeace získalo podporu veřejnosti po celé Kanadě. Americká vláda se nakonec rozhodla pokusné jaderné výbuchy v atmosféře ukončit.
Jménem Rainbow Warrior (Duhový bojovník) byla nakonec pojmenována i první vlajková loď Greenpeace. V roce 1986 byl na tuto loď spáchán pumový útok. Agenti francouzské tajné služby nastražili v novozélandském přístavu Auckland pod Duhovým bojovníkem pumu a loď se po výbuchu potopila. Zahynul při tom portugalský fotograf Greenpeace Fernando Pereira.
Greenpeace se však nevzdalo a pořídilo si novou loď Rainbow Warrior II. Od té doby používá organizace emblém duhy jako svůj výsostný znak po celém světě. Posádky lodí Greenpeace vypravují, že se duha často tajemně objevila například těsně před střetnutím s velrybáři. Mnohokrát už byla duha nad lodí vyfotografována...

O stránku vpřed.
Návrat k obsahu.
Na další stránku
Přehled všech čísel magazínu.
Zpět na hlavní stránku.

created by New Art Entertainment s.r.o