13/2000

Koalice 74 českých nevládních organizací zahajuje kampaň za referendum k Temelínu

Praha, 19. dubna 2000 - - Koalice 74 českých nevládních organizací, mezi něž patří například Hnutí DUHA a Greenpeace, zahájily dnes společnou kampaň k vypsání celonárodního referenda o tom, zda spustit či nespustit jadernou elektrárnu Temelín. Protože zákon o referendu v České republice doposud nebyl přijat, chtějí se tyto organizace obrátit peticí na poslance a senátory obou komor Parlamentu a žádat je o přijetí jednorázového zákona o referendu pouze k Temelínu.

"Celá léta byla česká veřejnost obelhávána. Slyšeli jsme, jak bude Temelín včas, jak bude levný a jak elektřinu z něj potřebujeme, abychom měli doma čím svítit. Nyní definitivně padl i tento poslední mýtus. Poslední měsíce ukázaly, že elektřiny máme takový přebytek, že ČEZ již nyní vyváží do zahraničí více elektřiny, než kolik by Temelín po svém spuštění vyráběl. Tato elektřina je exportována za cenu nižší, než jaké jsou průměrné výrobní náklady," prohlásil Jan Haverkamp z Greenpeace. "Česká společnost musí sama rozhodnout, zda chce spustit nebezpečnou jadernou elektrárnu jen proto, aby proud z ní mohl být pod cenou vyvážen do zahraničí," zdůraznil Haverkamp.

Většina exportované elektřiny nyní směřuje do sousedního Německa. Německo samo však svůj jaderný program opouští. Organizace Greenpeace upozornila, že německé energetické závody nyní vytvářejí zvláštní druh jaderného kolonialismu. Německá společnost Bayernwerke například importuje levný proud z České republiky, který částečně pochází z jaderné elektrárny Dukovany. To v Německu zapříčinilo již několik protestů a německá pobočka Greenpeace nyní požaduje bojkot veškerého českého importu elektřiny, pokud bude Temelín spuštěn.

Ústava České republiky počítá s možností vypsat celonárodní referendum v takových případech, kdy rozhodnutí (vlády) by mělo značný dopad na celou společnost. Právě takovým případem je otázka spuštění Temelína. Najetí Temelína do provozu ovlivní například rychlost vstupu České republiky do Evropské unie, protože si vyžádá spoždění liberalizace trhu s elektřinou. Spuštění Temelína rovněž významně ovlivní další ekonomický vývoj v severních Čechách, které jsou závislé na těžbě a spalování hnědého uhlí a již nyní čelí vysoké nezaměstnanosti. Peníze, které by byly urgentně potřeba k ekonomickému rozvoji a rekonstrukci tohoto regionu, nebudou k dispozici, pokud budou použity ke krytí ztrát, jež vzniknou vývozem elektřiny do zahraničí. Česká republika navíc nemá žádnou dlouhodobou koncepci řešení problému jaderného odpadu, který by provozováním Temelína vzniknul.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Václav Vašků
tel.: 02/24 31 96 67
mobil: 0603/414 739

Jan Haverkamp
mobil: 0604/257 822

internet:
www.referendum2000.cz
www.temelin.cz

Seznam výrobců potravin (a jejich postoje k používání GMO) je nyní k dispozici na internetových stránkách: www.greenpeace.cz/action/geneng/tabulka.htm

Tisk. zprávy