14/2000

Čeští výrobci potravin odhalují svůj postoj ke geneticky manipulovaným potravinám

Praha, 20. dubna 2000 - Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila na své internetové stránce www.greenpeace.cz postoj 25 největších českých výrobců potravin ke geneticky manipulovaným potravinám. Z průzkumu, který organizace provedla v minulých týdnech (prvním čtvrtletí tohoto roku), vyplývá, že většina oslovených výrobců potravin nepodporuje zavádění geneticky manipulovaných potravin na náš trh. Někteří z nich již podnikli kroky, aby vyloučili možnost, že jejich potraviny budou geneticky upravené.

"V České republice zatím spotřebitelé nemají prakticky žádnou možnost dozvědět se, zda geneticky manipulované potraviny konzumují či nikoliv. V poslední době se na nás stále častěji obracejí lidé, kteří jídlo pocházející z laboratoří genetických inženýrů nechtějí konzumovat," uvedl Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace. "Spotřebitelé nás žádají o radu, kdo vyrábí přirozené, geneticky neupravené potraviny a kde je mohou koupit. Protože to státní orgány nejsou schopny zjistit, rozhodli jsme se udělat vlastní průzkum."Greenpeace oslovilo dopisem celkem 25 výrobců, kteří dodávají potraviny na český trh. Výrobcům byly položeny následující tři otázky:

  • Jaká je politika firmy ohledně geneticky manipulovaných potravin, zda tyto potraviny vyrábějí nebo je hodlají vyrábět v budoucnu,
  • zda podporují oddělování geneticky modifikovaných surovin od konvenčně pěstovaných,
  • zda podporují označování geneticky upravených potravin.

Odpovědělo celkem 17 výrobců. Žádný výrobce neuvedl, že geneticky manipulované potraviny vědomě vyrábí nebo prodává. Někteří výrobci vyjádřili naději, že takto upravené potraviny nevyrábějí, nemohou to však bohužel dokázat

Například firma Danone, výrobce mléčných produktů a známých oplatek Opavia se rozhodla nabízet spotřebitelům geneticky neupravené potraviny a údajně zavedla zásobovací systém vylučující geneticky modifikované suroviny. Vitana Byšice zahájila jednání se svými dodavateli a do budoucna bude údajně odebírat pouze od dodavatelů, kteří budou moci zajistit, že suroviny nejsou geneticky manipulované. Rovněž další dva velcí výrobci potravin - Unilever (např. Rama) a Nestle - odpověděli, že v České republice nevyrábějí geneticky modifikované potraviny. Z odpovědi firmy Nestle však není patrné, zda také potraviny vyráběné touto firmou v zahraničí a dovážené na náš trh, pochází z geneticky neupravených surovin či nikoliv. Michelské pekárny otevřeně přiznaly, že se problematikou GM potravin nezabývají.

Přibližně polovina výrobců ve svých odpovědích uvedla, že jsou pro značení GM potravin, druhá polovina na tuto otázku neodpověděla nebo to z odpovědi není patrné. Jak plyne z březnového výzkumu veřejného mínění provedeného agenturou STEM, povinné označování geneticky manipulovaných potravin si přeje již 90 procent české populace. Zákon o geneticky modifikovaných organismech, který před týdnem schválila Poslanecká sněmovna, se bohužel většinou GM potravin nezabývá a označování potravin nepožaduje.

"Požadujeme, aby novela zákona o potravinách nařídila zřetelné označování všech potravin, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo přísady, které byly z geneticky modifikovaných organismů připraveny," uzavřel Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/2431 9667
fax: 02/311 2289
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org

Seznam výrobců potravin (a jejich postoje k používání GMO) je nyní k dispozici na internetových stránkách: www.greenpeace.cz/action/geneng/tabulka.htm

Tisk. zprávy