32/2000

Greenpeace odhaluje interní dokumenty, které vyvolávají obavy o bezpečnost Temelína

Praha, 3. července 2000 - Ekologická organizace Greenpeace na dnešní tiskové konferenci vyjádřila hluboké znepokojení nad úrovní jaderné bezpečnosti v jaderné elektrárně Temelín. Greenpeace má informace, že během dokončovacích prací na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín docházelo k podezřelým a nestandartním praktikám, které by mohly ohrozit bezpečný provoz reaktoru a zvýšit riziko jaderné havárie. Greenpeace se proto obrátilo na vládu ČR a Státní úřad pro jadernou bezpečnost, aby odtajnili všechny skutečnosti o dostavbě Temelína týkající se bezpečnosti a zdraví občanů.

"Materiály, které máme k dispozici, ukazují, že v Temelíně dochází k porušování kultury jaderné bezpečnosti. Ve snaze stihnout termín dostavby, uchyluje se vedení Temelína k provizorním řešením, které ohrožují bezpečný provoz elektrárny," prohlásil Jan Haverkamp z Greenpeace a dodal, že informace, které dnes Greenpeace předalo novinářům, představují pravděpodobně jen špičku ledovce.

Greenpeace identifikovalo zejména tyto nedostatky:

  • S cílem splnit a zkrátit termíny dostavby JE Temelín byla prováděna provizoria, která nemohou zaručit optimální bezpečnost zařízení;
  • V případech některých neuspokojivých výsledků testů byly standardní testovací postupy zaměněny za nestandardní, a to úpravou dokumentace;
  • Minimálně v jednom případě byla řádná zkouška zrušena;
  • Přestože konečné hodnocení neaktivních zkoušek již bylo předáno státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) jako podklad pro vydání povolení k zavezení paliva, nejsou dosud plně funkční všechny systémy nezbytné pro bezpečný provoz elektrárny.

Zavážecí stroj například vykazuje propady (palivových článků), které není dodavatel softwaru schopen odstranit, pokud nedojde k výměně motoru. To bylo investorem odmítnuto. Místo toho bylo za asistence inspektorů SÚJB navrženo provizorní řešení v napojení zavážecího stroj na záložní zdroj po dobu 2 týdnů, s tím, že po zavezení paliva bude údajně dost času na nápravu. Pokud bude ale palivo zavezeno a aktivováno a nepodaří se přitom zprovoznit zavážecí stroj, nebude s palivem možné manipulovat v případě havárie.

Sprchování ochranné obálky (SAOZ) 1. bloku je zařízení, které je aktivováno pouze v případě vážné havárie, proto je nutná stoprocentní účinnost. Tento systém však nikdy nebylo možné plně vyzkoušet podle předem schváleného programu, protože by voda zničila elektronická zařízení, jež byla v době zkoušek již namontovaná na reaktorové nádobě.

K posouzení závažnosti dokumentů, které se Greenpeace podařilo získat, by bylo třeba nahlédnout do příslušných částí finální zprávy, která byla ČEZem zaslána Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). To však SÚJB organizaci Greenpeace musel odmítnout s odůvodněním, že všechny (!) stránky této zprávy byly ČEZem deklarovány jako obchodní tajemství.

Greenpeace nevidí žádný důvod k utajování tak závažných dokumentů vzhledem k tomu, že v sázce je bezpečnost pracovníků JETE a obyvatel žijících v okolí Temelína. Greenpeace je přesvědčeno, že bezpečnost a zdraví občanů by nikdy neměly být předmětem obchodního tajemství.

Materiály, které má Greenpeace k dispozici, ukazují, že lidský faktor (porušování pravidel kultury jaderné bezpečnosti, podceňování nebezpečí havárie) hraje v otázce bezpečnosti Temelína klíčovou roli.

"Považujeme za svou povinnost upozornit, že právě lidský faktor stál u zrodu prakticky všech jaderných havárií včetně havárie v Černobylu nebo loňské havárie v přepracovacím závodě v japonské Tokaimuře," zdůraznil Jan Haverkamp.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Václav Vašků
mobil: 0603/443 140

Jiří Tutter
mobil: 0603/443 140

Jan Haverkamp (anglicky, německy)
mobil: 0604/257 822
tel.: 02/24 31 96 67

Poznámka pro redakce:
K této tiskové zprávě vydáváme obšírnější zprávu s názvem "Kultura jaderné bezpečnosti v Temelíně", kterou můžeme na požádání poslat e-mailem nebo faxem.

Tisk. zprávy