61/2000

Greenpeace zveřejňuje „průvodce", který má spotřebitelům pomoci vyhnout se geneticky manipulovaným potravinám

Praha, 29. listopadu 2000 - Ekologická organizace Greenpeace dnes představila 1. vydání speciálního průvodce pro spotřebitele zaměřeného na geneticky manipulované (GM) potraviny. Publikace s názvem „Víte, co jíte, aneb jak se vyhnout geneticky manipulovaným potravinám", by měla spotřebitelům pomoci v lepší orientaci, které potraviny na českém trhu jsou přirozené (GE free), a u kterých je naopak podezření, že jsou geneticky manipulovány. Průvodce obsahuje seznam 182 vybraných potravin od různých výrobců označených třemi stupni klasifikace podle možnosti rizika kontaminace GMO.

„Spotřebitel musí mít právo vědět, zda kupuje potraviny přirozené nebo geneticky manipulované, aby se mohl sám rozhodnout, jaké potraviny bude jíst," prohlásil Čestmír Hrdinka z Greenpeace a dodal, že Greenpeace považuje za nepřijatelné, aby toto právo bylo spotřebitelům upíráno.

V současné době nemá spotřebitel v ČR prakticky žádnou šanci dozvědět se, zda potraviny od různých výrobců jsou geneticky manipulovány či nikoliv. Proto se Greenpeace rozhodlo oslovit více než 100 nejdůležitějších výrobců potravin a dotázat se jich na jejich pozici ohledně GM potravin. Na základě odpovědí výrobců a výsledků již dříve zveřejněných analýz a testů připravilo Greenpeace průvodce spotřebitele jako orientační pomůcku pro spotřebitele, kteří se chtějí GM potravinám vyhnout.

„Ke každé potravině jsme přiřadili jejího výrobce a označili ji bílou, šedou nebo černou značkou podle možnosti, zda se jedná o GM potravinu (1). Seznam potravin rozdělených do tří kategorií má spotřebitelům usnadnit volbu v případě, že nechtějí nakupovat GM potraviny. Protože se v České republice zatím takové potraviny nemusí nijak označovat, je podobný seznam jedinou možností, jak spotřebitelům usnadnit orientaci," vysvětlil Hrdinka.

Informace zveřejněné v seznamu vycházejí z pozic jednotlivých výrobců ke GMO získaným v průběhu roku 2000. Někteří z nich se vyjádřili, že nevyrábějí GM potraviny a toto své vyjádření mohli potvrdit například obchodními smlouvami s partnery (jež zakazují dodávku GM surovin) nebo systémem prováděných kontrol. U těchto výrobců je velice pravděpodobné, že jejich potraviny nejsou geneticky manipulovány a proto byli onačeni bílou značkou. Výrobci, kteří tvrdí, že GM potraviny nevyrábějí, ale toto své prohlášení nemohou doložit, byli zařazeni do druhé kategorie - na šedý list. Ostatní pak na černý list. Jistotu, že se nejedná o GM potraviny, mají spotřebitelé nakupující biopotraviny z ekologického zemědělství, neboť to použití GMO striktně vylučuje.

„Doufáme, že v příštím vydání našeho průvodce spotřebitele ubude potravin na černém listu a naopak přibude potravin a výrobců, kteří budou garantovat GE-free výrobky, vyjádřila naději Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenepace.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka, mobil: 0603/443 140
Ing. Zuzana Piknová, tel: 02/24 31 96 67

Poznámka pro redakce:
(1) Potraviny jsou v seznamu rozděleny do třech kategorií:
· bílá značka - potraviny, které s největší pravděpodobností nejsou geneticky manipulované (GE-free),
· šedá značka - potraviny, které mohou obsahovat GM suroviny, nicméně snahou výrobce je do budoucna se GM surovinám vyhnout,
· černá značka - potraviny, u nichž je pravděpodobnost, že pocházejí z GM surovin poměrně vysoká. Sem jsme zařadili i potraviny některých výrobců, kteří nám svou pozici nesdělili.

(2) Průvodce spotřebitele „Víte, co jíte?" je možné získat v kanceláři Greenpeace a bude k dispozici na internetové stránce www.greenpeace.cz/action/geneng/truefood.htm

Tisk. zprávy