3/2001

Geneticky manipulovaná „zlatá rýže"
je falešné zlato

Manila/Praha, 13. února 2001 - Geneticky manipulovaná tzv. „zlatá rýže", která obsahuje provitamin A, nevyřeší podle názoru Greenpeace problém podvýživy v rozvojových zemích. Firmy zabývající se genetickým inženýrstvím tvrdí, že rýže geneticky manipulovaná tak, aby obsahovala provitamin A, může uchránit tisíce dětí před slepotou a milióny podvyživených lidí před chorobami způsobenými nedostatkem vitaminu A. Avšak i jednoduchý hrubý odhad založený na hodnotách tvůrců této rýže ukazuje, že dospělý člověk by musel zkonzumovat nejméně dvanáctinásobek denní dávky rýže (300 g), aby přijal denní doporučené množství provitaminu A (1).

Syngenta, jedna z vedoucích světových firem v oblasti genetického inženýrství a produkce pesticidů, která vlastní mnoho patentů na „zlatou rýži" tvrdí, že oddálení uvedení tohoto výrobku na trh o jediný měsíc může způsobit oslepnutí až 50 000 dětí (2).

Avšak výpočty Greenpeace ukázaly, že dospělý člověk by musel denně sníst nejméně 3,7 kilogramů rýže suché hmotnosti, což představuje přibližně 9 kilogramů vařené rýže, aby uspokojil svoji denní potřebu vitaminu A ze „zlaté rýže". Jinak řečeno, normální denní dávka 300 gramů rýže by zabezpečila přinejlepším pouze 8 % potřebné denní dávky provitaminu A. Kojící ženy by musely sníst minimálně 6,3 kilogramů „zlaté rýže" suché hmotnosti, což je skoro 18 kilogramů vařené rýže denně (3).

„Z těchto výpočtů je jasné, že firmy zabývající se genetickým inženýrstvím v souvislosti se zlatou rýží dávají falešné sliby. Je absurdní myslet si, že je někdo schopen zkonzumovat tolik rýže a důkaz o tom, že tato rýže dokáže zabezpečit potřebné zvýšení příjmu vitaminů, zatím neexistuje," prohlásil Von Hernandez, koordinátor Greenpeace na Filipínách. Právě sem, do Mezinárodního institutu pro výzkum rýže, byla minulý měsíc přivezena první semena geneticky manipulované rýže pro křížení s místními druhy. „Celý tento projekt je postavený na něčem, co je možné charakterizovat jako záměrný podvod. Přepočítávali jsme jejich čísla znovu a znovu, a jednoduše jsme nemohli uvěřit, že by seriózní vědci a firmy mohli udělat něco takového," uvedl Von Hernandez.

Nadace Rockefeller Foundation, která je jedním z hlavních sponzorů „zlaté rýže" potvrdila Greenpeace, že firmy zabývající se genetickým inženýrstvím „zašly příliš daleko" ve své propagaci tohoto výrobku. Drže se z principu své podpory projektu, prezident Rockefeller Foundation Gordon Conway napsal Greenpeace: „ [...] použití „zlaté rýže" pro účely public relations zašlo příliš daleko. Zdá se, že reklama průmyslu a média všeobecně zapomněla na to, že toto je výsledek výzkumu a ten potřebuje ještě další vývoj před tím, než bude dostupný farmářům a spotřebitelům." (4)

„Evropský trh GM produkty opakovaně odmítá a spotřebitelé na celém světě je nechtějí jíst, proto průmysl zoufale hledá nové trhy. Zlatá rýže byla prezentována jako rychlé řešení globálního problému nedostatku vitaminu A. Avšak tato manipulovaná rýže řešením zdaleka není a její bohatě financovaná propaganda jen brzdí realizaci již existujících řešení a práci na jiných, trvale udržitelných a spolehlivých metodách řešení tohoto problému," zdůraznil Hernandez.

Geneticky manipulovaná rýže totiž neřeší základní příčiny nedostatku vitaminu A, jimiž jsou chudoba a nedostatečná dostupnost pestřejší stravy. Krátkodobá řešení jako distribuce vitaminů (například tabletek) a zpestřování jídla jsou levnější a efektivnější. Podpora používání a dostupnost potravin, které jsou přirozeně bohaté na provitamin A, jako např. palmový olej z palmy olejné, pomáhá řešit problémy s nedostatkem vitaminu A mnohem lépe. Jediným dlouhodobým řešením je však odstranění příčin chudoby a zabezpečení přístupu k rozmanité a zdravé výživě všem lidem (5).

„Syngenta a ostatní firmy zabývající se genetickým inženýrstvím by měly zastavit zneužívání problému podvýživy a hladu pro svoji vlastní reklamu a přestat prosazovat tuto nebezpečnou technologii, která má potenciálně nevratné důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví," uzavřel Hernandez.

Další informace:
Ing. Zuzana Piknová,
vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR
tel: 02/24 31 96 67
e-mail: piknova.zuzana@ cz.greenpeace.org

Von Hernandez
Greenpeace Filipíny
tel.: +63 917 5263050

Isabelle Meister
genetická kampaň Greenpeace International
tel.: +41-1-4474195

Poznámka pro redakce:
Fotografie z akce Greenpeace na Filipínách ke „zlaté rýži" ze dne 9. února je k dispozici v elektronické podobě v kanceláři Greenpeace.

Poznámky:
(1) Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a Americké akademie věd (US National Academy of Science) ohledně denní dávky vitaminu A.

(2) Dr. Adrian C. Dubock ze Zeneca Plant Science (nyní Syngenta): „Míra exprese provitaminu A, které se tvůrci snažili dosáhnout a dosáhli ji, je dostatečná k zabránění vzniku nevratné slepoty, která ovlivňuje 500 000 dětí ročně, a významně zmírňuje deficienci vitaminu A ovlivňující 124 000 000 dětí v 26 zemích." Z příspěvku „Měsíc odkladu = 50 000 slepých dětí měsíčně" předneseném na konferenci „Trvale udržitelné zemědělství v novém miléniu", Brusel, 28 až 31 května 2000.

(3) Tiskové materiály Greenpeace „Vitamin A: Přírodní zdroje versus zlatá rýže" a „Falešné sliby ohledně geneticky manipulované rýže" budou k dispozici na adrese: http://www.greenpeace.cz

(4) Dopis Greenpeace UK, 22. ledna 2001, k dispozici na adrese: http://www.greenpeace.org/~geneng/

(5) Vědci zabývající se problémy výživy zdůraznili více problémů, které způsobuje nedostatek vitaminu A. V nedávném dopise pro New York Times například Dr. Marion Nestleová napsala, že „přeměna beta karotenu (provitamin A) na vitamin A a jeho transport v těle do tkání, které ho spotřebovávají, vyžaduje výživu s adekvátním podílem tuku a bílkovin. Lidé, v jejichž stravě chybí tyto živiny anebo ti, jenž trpí zažívacími chorobami (běžnými v rozvojových zemích), vitamin A ze zlaté rýže nedokáží získat".

Tisk. zprávy