15/2001

Greenpeace požaduje zlikvidovat dioxinový "Černobyl" ve Spolaně Neratovice

Neratovice/Praha, 4. května 2001 - Dvě desítky aktivistů Greenpeace z České republiky, Slovenska, Německa a Holandska dnes symbolickou protipovodňovou hrází zablokovaly vjezd do podniku Spolana Neratovice a požadovaly urychlenou likvidaci dioxinového zamoření. V areálu Spolany v blízkosti Labe stojí objekty, které patří mezi nejhůře kontaminovaná místa toxickými dioxiny na celém světě (1). Greenpeace varuje, že riziko ohrožení okolí stoupá, protože budovy chátrají a jejich stav se stále zhoršuje. Zamořené objekty leží navíc v blízkosti řeky a velká povodeň by mohla dioxiny zanést až do Severního moře.

"Veřejnost dodnes netuší, že ve Spolaně došlo ke katastrofě srovnatelné s jadernou havárií v ukrajinském Černobylu nebo dioxinovou havárií v italském Sevesu. Desítky lidí byly těžce zdravotně postiženy. Zamořené budovy, zařízení a zbytky nebezpečných chemikálii zde dodnes čekají na svou likvidaci," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace. "Obáváme se, že vzhledem k bezprostřední blízkosti řeky by dioxiny v případě povodně mohly zamořit další místa po proudu Labe a dokonce i Severní moře. Ohroženy by mohly být také zemědělsky využívané pozemky v České republice a v Německu," dodal Šuta.

Dioxiny jsou látky, které jsou vysoce toxické už v extrémně nízkých dávkách. Způsobují rakovinu, ohrožují nervový a imunitní systém u živočichů i lidí. Pokusní králíci, kteří byli během biologického testu umístěni v jedné ze zamořených budov, aby tam vdechovali vzduch kontaminovaný dioxiny, hynuli už za 7 až 12 dnů! (2).

Kořeny katastrofy ve Spolaně Neratovice spadají do konce 60. let, kdy zde firma vyráběla chlorované herbicidy 2,4-D a 2,4,5-T. Směs těchto dvou herbicidů používala americká armáda během války ve Vietnamu jako proslulý Agent Orange (3). Výroba uvedených herbicidů ve Spolaně byla v roce 1969 zastavena, protože přibližně 80 zaměstnanců podniku začalo trpět vážnými zdravotními problémy (4). Jako příčina onemocnění byly později identifikovány dioxiny, jež při výrobě chlorovaných herbicidů vznikaly coby nechtěný vedlejší produkt.

Po zastavení výroby byly budovy uzavřeny a už více než 30 let chátrají. Teprve v roce 1998 byl jeden ze zamořených objektů ležící nejblíže Labe v tichosti pohřben do betonového sarkofágu. "Další dva objekty však dále chátrají vystaveny dešti, větru a slunci. Je to časovaná bomba na Labi," varoval MUDr. Šuta a dodal, že je třeba co nejdříve jednat a dioxinové zamoření zlikvidovat.

Koncem května má být po dlouhém vyjednávání ve Stockholmu podepsána celosvětová dohoda o zákazu 12 nebezpečných toxických látek, mezi které patří dioxiny, polychlorované bifenyly (PCB) a také DDT. Greenpeace usiluje o to, aby i česká vláda tuto dohodu podepsala a zajistila urychlené vyčištění míst zamořených těmito jedy v minulosti. Greenpeace též žádá, aby vláda zastavila další vypouštění dioxinů do životního prostředí a nepřipustila výstavbu nových zdrojů těchto nebezpečných látek (5).

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta,
koordinátor programu Toxické látky a zdraví Greenpeace ČR,
tel.: 02/ 2431 9667,
fax: 02/ 311 22 89,
mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Poznámky:
1) Chemická analýza prokázala v gramu prachu z podlahy jednoho z objektů obrovské koncentrace dioxinů, až 1400 ng TEQ/g.

2) Akutní toxické účinky dioxinů ve vnitřním ovzduší znepřístupněných objektů prokázal test s pokusnými králíky, který provedla katedra toxikologie Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové. Pokusní králíci byli umístění v klecích uvnitř kontaminovaného prostoru tak, aby byli exponováni pouze dýchací cestou. V objektu A 1420 došlo ke třem úhynům po 7, 10, a 12 dnech expozice. Zdroj: Dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 244/92 Sb., Chemoprojekt Praha, duben 1996

3) Oběti dioxinů pocházejících ze Spolany Neratovice jsou dnes roztroušeny po celém světě. Herbicidy s obsahem dioxinů vyrobené v komunistickém Československu totiž putovaly přes prostředníky až na americké letecké základy. Tam jejich smícháním vznikal neblaze proslulý defoliant Agent Orange, který americká letadla rozprašovala ve Vietnamu. Chlorované herbicidy kontaminované dioxiny si tedy vyžádaly oběti jak mezi českými dělníky a techniky, tak mezi americkými vojáky a obyvateli Vietnamu. Zdroj:
http://www.ecn.cz/dioxin/spolrea.htm

4) Petra Stypová: Český Agent Orange (ze Spolany Neratovice) http://www.ecn.cz/dioxin/izspo01.htm

5) Viz tisková zpráva Greenpeace z 2. května 2001 http://www.greenpeace.cz/release/01/010502.htm

Tisk. zprávy