12/2002

Kniha "Genetické manipulace před soudem" odhaluje rizika pěstování GM plodin

Praha, 19. března 2002 - Ekologická organizace Greenpeace dnes představila českou verzi knihy Genetické manipulace před soudem. Tato kniha obsahuje svědectví vědců předložená soudu na obhajobu 28 dobrovolníků Greenpeace, kteří v roce 1999 sklidili úrodu geneticky manipulované (GM) kukuřice ve Velké Británii. Na dnešní tiskové konferenci v Praze vystoupil jeden z autorů příspěvků v této knize, britský vědec Dr. Erik Millstone, který přednáší na univerzitě v Sussexu ve Velké Británii.

"Kniha Genetické manipulace před soudem dokazuje, že i pokusné pěstování geneticky manipulované kukuřice s sebou přináší velká rizika pro zemědělce a může nevratně poškodit životní prostředí. Příslušné české orgány by proto žádné polní pokusy s touto kukuřicí neměly povolit," prohlásila Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR.

Kniha Genetické manipulace před soudem popisuje případ 28 dobrovolníků Greenpeace, kteří dne 26. července 1999 v Lyngu, Norfolk (Velká Británie) sklidili úrodu GM kukuřice v rámci kampaně proti uvolňování geneticky manipulovaných organismů (GMO) do životního prostředí (1).

Důvodem této nenásilné akce byla bezprostřední hrozba, že kukuřice vykvete a dojde k nekontrolovatelnému rozptýlení pylu do okolí. Krátce před uspořádáním akce totiž vyšlo najevo, že švýcarské úřady pěstování stejného druhu geneticky manipulované kukuřice (známé jako T25) zakázaly, a to kvůli obavám z křížové kontaminace (křížení GM kukuřice s kukuřicí nemodifikovanou) a rozšíření GMO.

Celkem 28 dobrovolníků včetně ředitele britské pobočky Greenpeace lorda Petera Melchetta a místních ekologických zemědělců, kteří sklidili a odvezli část úrody GM kukuřice patřící firmě AgrEvo (nyní Aventis), bylo při akci zadrženo a obžalováno z trestného činu krádeže. Případ byl předložen královskému soudu v Norwichi a soudní jednání začalo 3. dubna 2000.

Obhajoba dobrovolníků Greenpeace byla založená na tzv. "řádném ospravedlnění" - totiž na předpokladu, že měli právo na své jednání, neboť věřili, že životnímu prostředí hrozí akutní nebezpečí.

To vyvolalo potřebu sestavit odborný vědecký posudek. Hned ze začátku procesu ale vyšlo najevo, že žalující strana nebyla schopna nebo ochotna popřít přesvědčení obžalovaných opírající se o fakta, že nebezpečí vyplývající z rozptýlení pylu z geneticky manipulované kukuřice může mít vážné následky a tudíž vyžaduje okamžitý zásah. Královský soud v Norwichi nakonec argumenty obhajoby uznal a všech 28 dobrovolníků Greenpeace osvobodil.

Polní pokusy s geneticky manipulovanými plodinami v současné době probíhají i v České republice. České ministerstvo životního prostředí (MŽP) nyní posuzuje několik žádostí na pokusné pěstování geneticky manipulované kukuřice, které si letos podala nadnárodní agrochemická společnost Monsanto (2).

"V Evropské unii neexistuje prakticky žádný trh pro úrodu z geneticky manipulovaných plodin a je extrémně těžké odhadnout pravděpodobný dopad pěstování těchto plodin na životní prostředí a veřejné zdraví. Česká vláda a zemědělci by měli být velmi obezřetní, než přijmou technologii, která nabízí jen velmi málo prospěchu někomu jinému než biotechnologickým a agrochemickým společnostem, a jež přináší tak velká ekonomická a politická rizika," varoval na dnešní tiskové konferenci Dr. Millstone z univerzity v Sussexu.

Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace
tel.: 02/ 2431 9667

e-mail: piknova.zuzana@ cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (německy, anglicky, nizozemsky), vedoucí kampaní Greenpeace ČR, mobil: 0603/569 243

Dr. Erik Millstone, tel.: +44 (0) 1273 877 380, e-mail: E.P.Millstone@sussex.ac.uk
internet: http://gmo.greenpeace.cz

Poznámka:
(1) Kniha je k dispozici na internetové adrese: http://www.greenpeace.cz/gmontrial.htm
V tištěné podobě je možné ji objednat v pražské kanceláři Greenpeace

(2) Viz. tisková zpráva ze dne 28. února 2002
http://www.greenpeace.cz/release/02/020228.htm

Fotografie z akce Greenpeace a soudu v Norwichi, stejně jako videozáznam na VHS i Betacam jsou k dispozici u tiskového mluvčího

Tisk. zprávy