9/2002

Greenpeace vyzývá firmu Monsanto, aby v České republice nepěstovala geneticky manipulovanou kukuřici

Brno, 28. února 2002 - Ekologická organizace Greenpeace dnes uspořádala protestní akci před sídlem nadnárodní společnosti Monsanto v Brně, jejímž cílem bylo upozornit na skutečnost, že tato firma hodlá v České republice pěstovat svou geneticky manipulovanou (GM) kukuřici. Aktivisté Greenpeace z Čech, Slovenska, Holandska, Rakouska a Finska vztyčili na místě šestimetrovou kukuřici a velkým transparentem "Co Monsanto nechce říci, nakazí Vám kukuřici!" varovali před nebezpečím genetické kontaminace, k níž došlo v nedávné době například v Mexiku (1).

Greenpeace varovalo před riziky, které s sebou pěstování GM kukuřice přináší a zároveň předalo Monsantu věcné připomínky k žádosti o pěstování GM kukuřice v ČR (2). Na závěr Greenpeace vyzvalo Monsanto, aby společnost upustila od všech pokusů experimentovat v České republice se svou geneticky manipulovanou kukuřicí (3).

"Nebezpečí kontaminace GM kukuřicí je naprosto reálné. Kukuřice je totiž cizosprašná rostlina, která se svými příbuznými volně kříží. Pokud jednou ke kontaminaci dojde, neexistuje již žádná možnost, jak uniklé geny povolat zpět a celý proces zastavit," varovala vedoucí genetické kampaně Greenpeace Zuzana Piknová a dodala, že pyl z pole s GM kukuřicí může cestovat na vzdálenost až několika kilometrů a ohrozit kukuřici ostatních zemědělců.

Genetická kontaminace však není jediným rizikem, které pěstování transgenní kukuřice přináší. Jedna z forem GM kukuřice obsahuje například gen z bakterie Bacillus thuringiensis (Bt), který způsobuje, že rostlina si vytváří vlastní "jed" vůči hmyzu. Na rozdíl od jednorázového postřiku (který mimochodem jako šetrný prostředek biologické ochrany používají i ekologičtí zemědělci) však rostlina vytváří tento toxin nepřetržitě a podle některých odhadů by mohlo být otázkou jen několika let, kdy se hmyz stane vůči tomuto toxinu imunní. Jak se v poslední době zjistilo, zabíjí Bt kukuřice i zcela neškodné druhy hmyzu, jako je například oblíbený motýl monarcha stěhovavý. Kromě necílového hmyzu může mít Bt toxin negativní vliv i na půdu, popřípadě další složky ekosystému.

Pěstování GM kukuřice rezistentní na herbicid Roundup by zase mohlo vést k masivnímu používání tohoto chemického postřiku, který rozhodně nelze nazývat ekologickým.

Firma Monsanto se již několik let pokouší proniknout se svými GM plodinami do střední a východní Evropy. V loňském roce se například pokoušela získat v České republice povolení k pokusům s geneticky manipulovanou pšenice, která není povolena nikde v Evropě (4).

"Nechceme, aby si Monsanto dělalo z České republiky svou genetickou laboratoř. Experimenty s uvolňováním geneticky manipulovaných organismů do životního prostředí jsou vážným rizikem pro životní prostředí a občanům nepřinášejí naprosto žádné výhody," zdůraznila Piknová.


Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR,
mobil: 073/7190 566, tel: 02/2431 9667
Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace,
mobil: 0603/414 739
internet: http://gmo.greenpeace.cz


Poznámky pro editory:
(1) Nedávný případ genetické kontaminace GM kukuřicí byl zaznamenán v Mexiku, centru biodiverzity této plodiny, kde se GM kukuřice nesmí pěstovat od roku 1998. Testování jednotlivých variet původní divoce rostoucí kukuřice ve státech Oaxaca a Puebla prokázalo, že genetické znečištění zde postihlo 15 z 22 testovaných oblastí, viz. tisková zpráva Greenpeace z 21. února 2002.
http://www.greenpeace.cz/release/02/020221.htm

(2) Připomínky organizace Greenpeace k žádosti firmy Monsanto o pěstování insert-rezistentní kukuřice (linie MON810) lze na požádání získat v kanceláři Greenpeace.

(3) Žádosti o pěstování GM kukuřice společnosti Monsanto:
· Monsanto - Žádost o pěstování insert-rezistentní kukuřice (linie MON810), podána 25. 1. 2002
· Monsanto - Žádost o pěstování glyfosát rezistentní kukuřice (linie NK603), podána 6. 2. 2002
· Entomologický ústav AV ČR - Žádost o pěstování insert-rezistentní kukuřice (linie MON810), podána 7. 2. 2002
· Výzkumný ústav pícninářský Troubsko - Žádost o pěstování glyfosát rezistentní kukuřice (linie NK603), podána 12. 2. 2002

(4) Tato žádost byla dne 30. října 2001 zamítnuta ministerstvem životního prostředí, viz. např. tisková zpráva Greenpeace ze dne 6. listopadu 2001:
http://www.greenpeace.cz/release/01/011106.htm
http://www.greenpeace.cz/release/01/011016.htm

Fotografie ke genetické kontaminaci v Mexiku a osmiminutový videomateriál (Betacam) po domluvě u tiskového mluvčího


Tisk. zprávy