25/2002

Spolana přiznala vážnost problémů s dioxiny a rtutí

Praha 28. května 2002 - Rozsáhlé problémy s toxickým zamořením v areálu závodu veřejně přiznalo vedení Spolany Neratovice. Podle vlastní tiskové zprávy ze dne 27. května 2002 nechala firma z velké části zabezpečit budovy odstavených provozů proti úniku dioxinů do ovzduší a přislíbila vybudování protipovodňového valu kolem areálu zamořeného rtutí (1). Spolana tím defacto potvrdila oprávněnost požadavků Greenpeace.

"Považujeme to za pozitivní krok vzhledem k dosavadnímu přístupu Spolany. Protipovodňová opatření výrazně sníží riziko znečištění Labe rtutí. Podle měření Spolany také klesly koncentrace dioxinů v ovzduší téměř třistakrát," uvedl toxický expert Greenpeace MUDr. Miroslav Šuta. "Kampaň Greenpeace však nekončí. Střecha budovy jednoho ze zamořených objektů totiž stále zůstává v havarijním stavu. Dlouhodobým cílem Greenpeace je nicméně úplná a bezpečná asanace toxicky zamořeného areálu," prohlásil Šuta (2).

Greenpeace se problémem toxického znečištění ve Spolaně systematicky zabývá od jara 2001 (3). Přestože se jedná o jedno z vůbec nejzamořenějších míst na světě, Spolana odmítala dosud poskytnout veřejnosti informace o rozsahu zamoření a rizicích pro životní prostředí a zdraví lidí. Greenpeace se však podařilo získat kopie dokumentů upozorňující na vážná a akutní nebezpečí.

"Podle analýzy samotné Spolany se v areálu stále nacházejí stovky tun rtuti a extrémně vysoké koncentrace dioxinů. Dokonce i půda v okolí zamořených budov obsahuje až 1500krát více dioxinů, než činí limit pro nebezpečný odpad. Koncentrace toxických látek v podzemních vodách u dioxinových objektů Spolany přesahují limity platné v ČR až 4200krát," řekl Šuta (4).

Spolana Neratovice je podnik chlorové chemie a monopolní výrobce PVC v ČR, který proslul řadou úniků toxických látek do životního prostředí. Výroba chloru a chlororganických látek zamořila areál Spolany dioxiny, rtutí a řadou dalších velmi nebezpečných toxických látek (5). Greenpeace od jara 2001 vede kampaň s cílem přimět Spolanu k zabezpečení zamořených budov a jejich následné bezpečné likvidaci.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (německy, anglicky, nizozemsky), vedoucí kampaní Greenpeace ČR, mobil: 0603/569 243
e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, mediální asistent
mobil: 0602/775 044
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/index.htm

Poznámky pro editory:

(1) Tisková zpráva Spolany a.s. z 27. května 2002 uvádí: "Proti únikům dioxinů do ovzduší byla zabezpečena všechna okna". Dále Spolana přislíbila do konce června vybudovat do výše 70 cm protipovodňový val z pytlů s pískem v oblasti zamořené rtutí.

(2) Tisková zpráva Spolany a.s. z 27. května 2002 uvádí, že 30 m od zamořeného objektu A 1420 byla v březnu 2002 naměřena koncentrace dioxinů 180 fg TEQ/m3. V září 2000 byla u stejné budovy naměřena koncentrace 51 900 fg TEQ/m3, tedy cca 280 x více. U objektu A 1030, který má propadlou část střechy, bylo v září 2000 naměřeno 29 600 fg TEQ/m3. Žádné nové měření u tohoto objektu Spolanou zveřejněno nebylo.

(3) Tisková zpráva Greenpeace z 5. května 2001: Greenpeace požaduje zlikvidovat dioxinový "Černobyl" ve Spolaně Neratovice, http://www.greenpeace.cz/release/01/010504.htm

(4) Aquatest: Spolana a.s. Neratovice - Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny - Analýza rizika - závěrečná zpráva, leden 2001

(5) Dioxinové zamoření ve Spolaně Neratovice vzniklo v letech 1965 až 1968, kdy zde firma vyráběla chlorovaný herbicid 2,4,5-T. Jeho smícháním s látkou 2,4-D vznikal neblaze proslulý Agent Orange, který používala americká armáda během války ve Vietnamu. Výroba herbicidu 2,4,5-T musela být ve Spolaně v roce 1968 zastavena, protože přibližně 80 zaměstnanců začalo trpět vážnými zdravotními problémy. Jako příčina onemocnění byly identifikovány dioxiny, jež při výrobě chlorovaných herbicidů vznikaly coby nechtěný vedlejší produkt.

 

Tisk. zprávy