31/2002

Greenpeace varuje: Manipulovaná kukuřice firmy Monsanto se může rozšířit na okolní pole a způsobit genetické zamoření

Branišovice, 24. června 2002 - Dvacet aktivistů Greenpeace dnes upozornilo na rizika polních pokusů s geneticky manipulovanou (GM) kukuřicí firmy Monsanto v Branišovicích na Znojemsku. Dobrovolníci označili pokusné pole s GM kukuřicí páskou a část rostlin opatřili igelitovými sáčky, aby se pyl z manipulovaných rostlin nemohl šířit do okolí.

"Pokud geneticky manipulovaná kukuřice vykvete, bude se pyl z polních pokusů šířit do okolí a může kontaminovat plodiny ostatních zemědělců," varovala Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace.

Minulý týden Greenpeace zveřejnilo studii, která odhaluje rizika šíření GM rostlin v přírodě - jevu, jež se nazývá genetická kontaminace (1). Ze studie mj. vyplývá, že potíže při pěstování GM rostlin jsou těžko zvládnutelné. Kvůli přirozenému opylování se totiž zárodky geneticky manipulovaných rostlin dostávají na sousední pole a unikají do volné přírody, kde se dále rozmnožují a jejich počty se tak násobí.

Genetická kontaminace může ohrozit biodiverzitu čili biologickou rozmanitost. Hrozí nebezpečí, že budou nevratně poškozeny přírodní rezervy genů, což by mělo důsledky, které se dají jen velmi těžko odhadnout. Ohroženy by byly i divoké rostliny, které se mohou křížit s geneticky upravenými rostlinami. Takové rostliny by se postupně mohly proměnit v "super plevele", které bude pro zemědělce těžké vymýtit.

Nadnárodní agrochemická firma Monsanto dělá v Branišovicích pokusy zejména s tzv. Bt kukuřicí (2). Ta je geneticky upravena tak, že produkuje vlastní jed (Bt toxin), jenž zabíjí zavíječe kukuřičného. Greenpeace upozornilo, že Bt toxin (který se jinak používá při biologické ochraně rostlin) si manipulovaná kukuřice vytváří nepřetržitě, a proto je podle některých odhadů jen otázkou času, kdy se hmyz stane vůči němu imunní. Kromě toho zabíjí tato látka i zcela neškodné druhy hmyzu, jako je např. oblíbený americký motýl monarcha stěhovavý. Toxická látka produkovaná kukuřicí může mít navíc negativní vliv na půdu a další složky ekosystému.

Geneticky manipulovaná Bt kukuřice sice získala autorizaci v Evropské unii, ale pěstuje se pouze ojediněle a v sousedním Rakousku není povolena ani k pokusnému pěstování. Greenpeace se nedávno podařilo získat tajnou studii, která dokládá, že pokud by se GM plodiny pěstovaly v Evropě ve velkém, vedlo by to ke zvýšení výrobních nákladů pro všechny evropské zemědělce a učinilo je mnohem závislejšími na osivářských společnostech. Stejně tak by to vyžadovalo složitá a drahá opatření kvůli zamezení genetického znečištění. Evropská komise se však pokusila tuto studii utajit (3).

"Monsanto si chce z naší země udělat svou genetickou laboratoř. Není ale vyřešeno, kdo zaplatí škody, jestliže geneticky manipulované organismy uniknou do přírody a způsobí újmu zemědělcům," upozornil Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace ČR, který byl zároveň jedním z aktivistů obalujících rostliny do igelitových sáčků. Haverkamp zdůraznil, že Monsanto je v naší republice registrováno pouze jako společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a v případě biologické havárie by tudíž neslo odpovědnost za škody pouze do výše 100 000 Kč.


Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR, mobil: 073/719 0566, tel.: 02/2431 9667, e-mail: piknova.zuzana@cz.greenpeace.org

Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace v ČR (anglický, německý, nizozemský, český): (mobil) 0603/569243;
e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, mobil: 0603/414 739
Internet: http://gmo.greenpeace.cz

Fotografie z akce jsou k dispozici v elektronické podobě

Poznámky pro editory:
(1) Studii "Genetické znečištění - množící se noční můra" lze nalézt na internetové adrese: http://gmo.greenpeace.cz/info_mat/nightmare.htm
Viz. též tisková zpráva z 20. června 2002: http://www.greenpeace.cz/release/02/020620.htm

(2) Monsanto získalo povolení k pěstování geneticky manipulované Bt kukuřice typu MON810 na parcele o velikosti přibližně 2000 metrů čtverečních (Výsevek: 80 - 85.000 rostlin/ha) a tzv. RR kukuřice (odolné vůči herbicidu Roundup) na parcele o velikosti 20 metrů čtverečních.
http://gmo.greenpeace.cz/info_mat/kukurice.htm

(3) Viz. tisková zpráva "EU zatajuje studii dokládající, že pěstování geneticky manipulovaných plodin je nákladnější a ohrožuje ekologicky hospodařící zemědělce" http://www.greenpeace.cz/release/02/020516.htm
Studii v angličtině lze nalézt na adrese:
http://www.greenpeace.org/~geneng/highlights/gmo/may16coexist_report.htm

Tisk. zprávy