33/2002

GREENPEACE: MONSANTO IGNORUJE PODMÍNKY LICENCE PRO PĚSTOVÁNÍ GENETICKY MANIPULOVANÝCH PLODIN

Praha/Branišovice, 27. 6. 2002 - Ekologická organizace Greenpeace požádala Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), aby prošetřila způsob pěstování geneticky manipulované (Bt) kukuřice firmy Monsanto v obci Branišovice na Znojemsku. Podle Greenpeace totiž firma řádně neoznačila pole, které slouží k pěstování tohoto druhu kukuřice. Tím firma porušila podmínky stanovené Ministerstvem životního prostředí pro genetické experimenty v zemědělství.

"Zjistili jsme, že pole s geneticky upravenou kukuřicí nebylo řádně označeno, což mohou doložit nejméně čtyři svědecké výpovědi a záznam České televize. Společnost Monsanto rovněž získala povolení k polním pokusům i s GM RoundUp Ready kukuřicí. Pokud se tyto polní pokusy na pozemcích šlechtitelské stanice Monsanta nachází, pak nebyly řádně označeny též," řekla vedoucí genetické kampaně Greenpeace Zuzana Piknová.

Podmínky pro nakládání s geneticky manipulovanými organismy (GMO) stanoví, že uživatel je oprávněn nakládat s GMO pouze takovým postupem a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v jeho žádosti o zápis do Seznamu uživatelů. "Monsanto má ze zákona povinnost informovat veřejnost, že na poli pěstuje geneticky manipulovanou kukuřici. Veřejnost by v každém případě měla vědět, že v jejich sousedství probíhá genetický experiment. Navíc geneticky upravenou kukuřici nelze na pohled rozlišit od běžné kukuřice," zdůraznila Piknová.
Skutečnost, že Firma Monsanto nedodržuje podmínky licence pro pěstování geneticky manipulovaných plodin odhalili aktivisté Greenpeace při pondělní protestní akci. Zhruba dvě desítky aktivistů demonstrovalo svůj nesouhlas s pěstováním geneticky upravené kukuřice na otevřeném poli. Dobrovolníci označili pokusné pole s GM kukuřicí páskou a část rostlin opatřili igelitovými sáčky, aby se pyl z manipulovaných rostlin nemohl šířit do okolí. Protest aktivistů Greenpeace nakonec ukončila policie. (1)
Geneticky manipulovaná Bt kukuřice sice získala autorizaci v Evropské unii, ale pěstuje se pouze ojediněle a v sousedním Rakousku není povolena ani k pokusnému pěstování. Greenpeace se nedávno podařilo získat tajnou studii, která dokládá, že pokud by se GM plodiny pěstovaly v Evropě ve velkém, vedlo by to ke zvýšení výrobních nákladů pro všechny evropské zemědělce a učinilo je mnohem závislejšími na osivářských společnostech. Stejně tak by to vyžadovalo složitá a drahá opatření kvůli zamezení genetického znečištění. Evropská komise se však pokusila tuto studii utajit.

Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR, mobil: 073/719 0566, tel.: 02/2431 9667, e-mail: piknova.zuzana@cz.greenpeace.org

Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace v ČR (anglický, německý, nizozemský, český): (mobil) 0603/569243;
e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, mobil: 0603/414 739
Internet: http://gmo.greenpeace.cz


Poznámky pro editory:
(1) Viz tisková zpráva "Greenpeace varuje: Manipulovaná kukuřice firmy Monsanto se může rozšířit na okolní pole a způsobit genetické zamoření" http://www.greenpeace.cz/release/02/020624.htm

Tisk. zprávy