33/2002

GM plodiny ohrožují ekologické zemědělce

Praha, Šumperk, 3. července 2002 - Svaz ekologických zemědělců (PRO-BIO) a ekologická organizace Greenpeace dnes společně vyjádřili obavu z dalšího rozšiřování geneticky manipulovaných (GM) plodin v České republice a ze samotného používání geneticky manipulovaných organismů (GMO) v zemědělství. Pokud se GMO nekontrolovaně rozšíří do životního prostředí, může to znamenat vážnou hrozbu pro všechny ekozemědělce.

"Vzhledem k tomu, že nelze zabránit přenosu pylu z rostlin geneticky manipulovaných na rostliny nemanipulované, představuje pěstování GM plodin vážné ohrožení celého ekologického zemědělství," prohlásil Radomil Hradil, tiskový mluvčí PRO-BIO.

Obavu z GMO dokládá i samotný zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, který mj. stanoví, že pěstitelé bioproduktů nesmí používat ve svém hospodaření geneticky manipulované organismy. Kromě toho ekozemědělci nechtějí používat GMO kvůli jejich nevyjasněným dopadům na zdraví spotřebitelů.

"Koexistence GMO a ekologického zemědělství není možná," prohlásil minulý týden Bernward Geier, ředitel IFOAM (Mezinárodní asociace ekologických zemědělců, sdružující 750 organizací ze 105 zemí) na letní akademii ekologického zemědělství v Lednici (1). "Biořepka v Kanadě už prakticky neexistuje právě kvůli pěstování GM plodin," informoval Geier.

Rovněž nedávno zveřejněná, utajovaná studie EU dokládá, že pokud by se GM plodiny pěstovaly v Evropě ve velkém, vedlo by to ke zvýšení výrobních nákladů pro všechny evropské zemědělce. Kromě toho by je to učinilo mnohem závislejšími na osivářských společnostech. Podle této studie by koexistence GM produkce a ekologického zemědělství v některých případech vůbec nebyla možná (2).

"Polní pokusy s GM plodinami, které u nás provádí firma Monsanto, ohrožují samotnou existenci ekologického zemědělství v ČR. Monsanto by mělo od těchto svých pokusů okamžitě ustoupit," zdůraznila Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace.

Další informace:
Ing. Radomil Hradil, tiskový mluvčí Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO
a Ing. Jiří Urban, vedoucí oddělení projektů a mezinárodní spolupráce
tel.: 0649-214586
e-mail: radomil.hradil@pro-bio.cz, jiri.urban@pro-bio.cz
internet: www.pro-bio.cz

Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR, mobil: 073/719 0566, tel.: 02/2431 9667, e-mail: piknova.zuzana@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, mobil: 0603/414 739
Internet: http://gmo.greenpeace.cz


Poznámky pro editory:
(1) Evropská letní akademie ekologického zemědělství konaná ve dnech 26. - 28. června v Lednici na Moravě je pořádaná Ministerstvem zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství (Rakousko), Ministerstvem zemědělství České republiky a Svazem ekologických zemědělců - ERNTE (Rakousko) a PRO-BIO (Česká republika).

(2) Viz. tisková zpráva Greenpeace 22/2002 "EU zatajuje studii dokládající, že pěstování geneticky manipulovaných plodin je nákladnější a ohrožuje ekologicky hospodařící zemědělce".
http://www.greenpeace.cz/release/02/020516.htm
Studii v angličtině lze nalézt na adrese:
http://www.greenpeace.org/~geneng/highlights/gmo/may16coexist_report.htm

Tisk. zprávy