38/2002

Greenpeace odebírá vzorky na dioxiny u Spolany Neratovice

Neratovice, 17. srpna 2002 - Ekologické organizaci Greenpeace se dnes podařilo odebrat vzorky půdy ve Spolaně Neratovice u budovy A 1420, která je kontaminována vysoce toxickými dioxiny a ve čtvrtek 15. srpna byla zatopena vodou. Vzorky půdy budou okamžitě odeslány do německé laboratoře k analýze.

"Toto budova patří k nejzamořenějším místům na světě a pokud došlo k většímu úniku dioxinů, znamenalo by to značné nebezpečí pro ekosystém a zdraví lidí níže po proudu Labe," prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, poradce Greenpeace pro toxikologii a ochranu životního prostředí.

Greenpeace odebralo též vzorky vody v obci Libiš, která leží těsně pod Spolanou, a další vzorky ještě níže po proudu Labe. Dnešní akce byla součástí rozsáhlého monitoringu ekologických dopadů záplav, kterou Greenpeace provádí ve spolupráci s německou pobočkou po celém toku řeky Labe. Výsledky analýzy budou známy za týden až 10 dnů.

Ještě ve čtvrtek 15. srpna Spolana i ministr životního prostředí tvrdili, že k zatopení dioxinových budov nedošlo. Greenpeace se však podařilo zdokumentovat zatopení z vrtulníku. Fotografie jsou k dispozici na požádání.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor programu "Toxické látky a zdraví",
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/index.htm

Fotografie z dnešní akce by měly být k dispozici skrze ČTK

Tisk. zprávy