41/2002

Greenpeace nabízí pomoc policejním vyšetřovatelům ve Spolaně

Praha, 22. srpna 2002 - Ekologická organizace Greenpeace se dnes obrátila na náměstka policejního prezidenta Miroslava Antla s nabídkou pomoci při vyšetřování záplav a havárií ve Spolaně Neratovice. Greenpeace nabízí policii např. unikátní fotografie a videozáznam zaplavené Spolany, které byly pořízeny z vrtulníku krátce po havarijním úniku chlóru.

"Management Spolany a Unipetrolu musí nést odpovědnost za nedostatky při ochraně chemičky před povodní," prohlásil ing. Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR a dodal, že na Greenpeace se nyní obracejí lidé, kteří se obávají dlouhých prstů šéfů Spolany, Unipetrolu a Agrofertu. Greenpeace chce policii pomoci při hledání viníků, jenž jsou odpovědni za to, že Spolana nezabezpečila před povodní toxické látky, jako jsou dioxiny, rtuť či chlór. "Chceme pomoci zjistit, proč bylo zbytečně ohrožováno zdraví lidí i životní prostředí a proč lidé nebyli o nebezpečí dostatečně a včas informováni," dodal Tutter."

Na vedení Spolany podalo Greenpeace trestní oznámení už v únoru 2002 kvůli nezabezpečení toxického zamoření v areálu podniku před povodní (1). Mělnická policie však oznámení odložila, ačkoli na vážné nebezpečí vyplavení dioxinů povodní upozorňuje studie zpracovaná přímo pro Spolanu (2).

Mezinárodní organizace Greenpeace zařadila Spolanu do zprávy "Firemní zločiny", která popisuje nejkřiklavější případy nezodpovědného chování podniků vůči životnímu prostředí a zdraví lidí. Tuto studii bude Greenpeace prezentovat na blížícím se Světovém summitu o životním prostředí v jihoafrickém Johannesburgu (3).

Na jaře 2001 Greenpeace zahájilo kampaň, jejímž cílem bylo přimět vedení Spolany, aby zabezpečila před povodní budovy obsahující toxické látky. Spolana nakonec pod tlakem Greenpeace a ministerstva životního prostředí vybudovala protipovodňovou zídku alespoň kolem jednoho z objektů (A1030), který byl zamořen dioxiny při výrobě nebezpečných herbicidů během 60. let. Povodeň z uplynulého týdne však prokázala, že tato zábrana byla zcela nedostatečná. Celkové náklady na likvidaci toxického zamoření ve Spolaně jsou odhadovány na 3,5 až 4 mld. korun. (4)

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org


Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 0602/775 044,
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/index.htm

Poznámky pro editory:
(1) Viz tisková zpráva Greenpeace ze dne 6. února 2002:
http://www.greenpeace.cz/release/02/020206.htm

(2) Aquatest: Spolana a.s. Neratovice - Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny - Analýza rizika - závěrečná zpráva, leden 2001

(3) Greenpeace International: The Ten Bhopal Principles on Corporate Accountability, In: Greenpeace Interenational: Corpoate Crimes, červen 2002
http://www.greenpeace.org/multimedia/download/1/15643/0/corporatecrimes_entire.pdf

(4) Náklady na likvidaci dioxinového znečištění ve Spolaně vyčíslil bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvart na 2,75 miliardy korun. Likvidace zamoření rtutí by podle studie firmy EKOSYSTÉM měla stát 0,5 až 1,5 mld. Kč. Řešení problémů způsobených Spolanou však nebude platit Spolana, ale Fond národního majetku z peněz získaných privatizací státního majetku.

Pro fotografie zatopené Spolany volejte tiskového mluvčího

Tisk. zprávy