42/2002

Původci firemních zločinů se chlubí "odpovědnou péčí"
Greenpeace žádá globální pravidla pro firemní odpovědnost

Praha, 27. srpna 2002 - Organizace Greenpeace dnes zveřejnila na světovém summitu o životním prostředí v Johannesburgu studii "Corporate Crimes" (Firemní zločiny) (1). Ta upozorňuje na nezodpovědné chování i řady velkých chemických podniků, včetně neratovické Spolany. Přestože tyto firmy mají na svědomí vážné poškození životního prostředí a zdraví lidí, chemický průmysl jim udělil značku "Responsible Care" (odpovědná péče) (2).

Nositelem této značky je také Spolana Neratovice, která v uplynulých dvou týdnech ohrožovala své okolí opakovanými úniky toxických látek. Vedení Spolany po desetiletí ponechávalo nezajištěné obrovské zamoření dioxiny a rtutí na břehu Labe. Firma opakovaně zveřejňovala nepravdivé informace či odmítala poskytnout údaje týkající se toxického zamoření. Už více než dva roky odmítá Spolana též odškodnit zemědělce, kterým zničila úrodu havárie spojená s únikem chloru z podniku (3).

"Případ Spolany dokazuje, že program Responsible Care je v českých podmínkách bezcenným cárem papíru. Jeho podmínky nedodržují nejen jednotlivé firmy, ale dokonce ani sám svaz chemického průmyslu, který opakovaně neposkytl žádané informace o zapojených firmách a kontrole dodržování programu," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, poradce Greenpeace pro toxické látky (4).

Aktivisté Greenpeace z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa a Švýcarska a Finska dnes před sídlem Svazu chemického průmyslu (SCHP) umístili panely o vybraných firemních zločinech chemických podniků honosících se značkou "Responsible Care". Aktivisté v tričkách s nápisem "Corporate Crimes = irResponsible Care" rozvinuli transparent "Vy říkáte péče, my vidíme zločiny". Na závěr akce předali dopis adresovaný prezidentu SCHP ing. Miroslavu Krejčímu.

Zpráva "Firemní zločiny" dále zahrnuje např. chemický gigant Dow Chemicals odpovědný za následky katastrofy v Bhopálu, německou formu Bayer nebo holandsko-britský koncern Shell.

"Greenpeace žádá delegáty summitu v Johannesburgu, aby přijali tzv. Bhopálské principy zavazující firmy ke globální zodpovědnosti za jejich aktivity ohrožující životní prostředí, zdraví lidí či lidská práva," uvedl Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR a dodal: "Příklad Responsible Care názorně ukazuje, jak naivní je spoléhat na dobrovolné závazky průmyslu. Vlády a mezinárodní organizace proto musí vytvořit celosvětově platná a závazná pravidla pro firemní odpovědnost."

Další informace:
Ing. Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR,
tel.: 02/2431 9667, (česky, německy, anglicky),
mobil: 0604 - 881178,
e-mail: jiri.tutter@cz.greenpeace.org


MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 0602 - 775 044,
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/index.htm

Poznámky pro editory:
1) Zpráva "Firemní zločiny" je v anglické originále "Corporate Crimes, The need for an international instrument on corporate accountability and liability" dostupná na adrese:
http://www.greenpeace.org/multimedia/download/1/15643/0/corporatecrimes_entire.pdf
Základní informace v češtině (včetně překladu Bhopálských principů obsahuje) tisková zpráva Greenpeace "Spolana mezi firemní zločiny" ze 4. června 2002, http://www.greenpeace.cz/release/02/020604.htm

(2) Responsible Care je program chemického průmyslu, který se pokusil vylepšit svůj negativní obraz v očích světové veřejnosti po katastrofě v chemičce Union Carbide (dnes součást Dow Chemicals) v indickém Bhopálu, která v roce 1984 způsobila smrt tisíců a zranění desetitisíců lidí. Opuštěná továrna i její okolí zůstávají dodnes zamořeny toxickými látkami, místní lidé jsou nuceni pít kontaminovanou vodu a odpovědní pracovníci americké chemičky nebyli dodnes potrestáni. Více tisková zpráva Greenpeace "Svět si připomíná 17. výročí havárie v Bhópálu, kterou zavinila společnost Union Carbide: Jedovatá voda z Bhópálu doručena chemičce Dow Chemicals" z 3. 12. 2001, http://www.greenpeace.cz/release/01/011203.htm

(3) Více v tiskových zprávách Greenpeace:
"Ohrožuje Spolana okolí pouze chlórem?" z 21.7.2000, http://www.greenpeace.cz/release/00/000721.htm
"Greenpeace: Ve Spolaně Neratovice hrozí ekologická havárie, Dioxiny jsou tikající bombou, která čeká na povodeň!" z 8. 11. 2001, http://www.greenpeace.cz/release/01/011108.htm
"Lživé výroky představitelů Spolany soutěží o "Zelenou perlu"" z 20. 3. 2002, http://www.greenpeace.cz/release/02/020320.htm
Tisková zpráva Arniky: "Arnika žádá vyšetření výbuchu ve Spolaně" z 20. 6. 2002, http://bezjedu.arnika.org/spolana

(4) Organizace Greenpeace žádala od SCHP informace o programu "Responsible Care" 12.července 2001. Protože nedostala žádnou odpověď, obrátila se 14. února 2002 osobním dopisem přímo na prezidenta SCHP, ing. Miroslava Krejčího. Ale ani tentokrát jí nebyly poskytnuty žádné informace.

Tisk. zprávy