52/2002

Analýza vzorků prokázala přítomnost dioxinů
i mimo areál Spolany

Praha, 2. října 2002 - Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila vlastní výsledky rozboru vzorků vody a půdy v okolí Spolany Neratovice. Aktivisté Greenpeace odebrali tyto vzorky během srpnových povodní, kdy rozvodněné Labe zatopilo dioxiny zamořené oblasti Spolany (1). Výsledky certifikované německé laboratoře prokázaly obsah dioxinů nejen v Labi, ale i v zaplaveném domě v Libiši a v půdě v okolí budovy A 1420 (2).

Výsledky analýz vzorků odebraných Greenpeace zhruba odpovídají nálezu České inspekce životního prostředí (ČIŽP). V Labi pod Spolanou byly nalezeny vyšší koncentrace dioxinů než proti proudu nad Spolanou. Dioxiny byly také nalezeny v jednom ze zaplavených domů v obci Libiš, která s areálem Spolany sousedí. Zvýšené koncentrace dioxinů a sumy chlororganických látek (EOX) byly nalezeny také ve vzorcích půdy v okolí nejhůře zamořeného objektu A 1420, a to již mimo oblast, jež byla Spolanou oficiálně označena jako kontaminovaná.

"Naše výsledky indikují, že se dioxiny z kontaminovaných objektů skutečně vyplavily. Nový je také nález dioxinů ve vodě, která zaplavila domy v Libiši. Koncentrace nalezené ve vodě naštěstí nejsou alarmující, hlavní riziko však představují sedimenty s obsahem toxických látek, které patrně kontaminovaly zemědělskou půdu v okolí Spolany. Dioxiny a další toxické látky se totiž posléze hromadí v tělech hospodářských zvířat a touto cestou mohou být kontaminovány živočišné potraviny," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, toxický expert Greenpeace.

"Na základě analýz několika našich vzorků bohužel není možné stanovit úplná zdravotní a ekologická rizika pocházející z chemických látek, které ze Spolany unikly. Naše analýzy však jednoznačně ukazují, že jde o problém, kterému státní orgány musí i nadále věnovat zvýšenou pozornost," zdůraznil Šuta.

Greenpeace proto jednoznačně podporuje požadavek obcí z okolí chemičky na systematické sledování dopadu úniků toxických látek ze Spolany na životní prostředí a zdraví lidí (3). Přehled výsledků svých chemických rozborů zašle Greenpeace jak starostům obcí v okolí Spolany, tak i řediteli ČIŽP, hlavnímu hygienikovi a ministrovi životního prostředí.

Greenpeace od jara 2001 vede kampaň s cílem přimět Spolanu k zabezpečení zamoření podniku dioxiny a rtutí do doby než se toxické látky podaří odstranit. Ačkoli dioxinové zamoření ve Spolaně patří k nejvážnějším na světě a nachází se v záplavové zóně na břehu Labe, podnik ponechával zamořené budovy po desítky let bez ochrany proti povodni. Náklady na likvidaci toxického zamoření ve Spolaně je odhadováno na 3,5 až 4 miliardy korun. Během srpnových povodní však ze Spolany uniklo několik tisíc tun dalších chemických látek, včetně rakovinotvorných ethylendichloridu (EDC) a monomeru vinylchloridu (VCM), které firma syntetizuje jako meziprodukt při výrobě PVC.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 0602 - 775 044,
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (anglicky, německy, holandsky), ředitel kampaní Greenpeace v ČR, mobil: 603 569 243, e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/index.htm

Poznámky pro editory:

(1) Tiskové zprávy Greenpeace z 22. dubna 2002 Greenpeace: Dioxiny a rtuť ze Spolany stále hrozí http://www.greenpeace.cz/release/02/020422.htm a z 17. srpna 2002 "Greenpeace odebírá vzorky na dioxiny u Spolany Neratovice" http://www.greenpeace.cz/release/02/020817.htm

(2) Analýzy obsahu dioxinů ve vzorcích ze Spolany a okolí zpracovala pro Greenpeace německá laboratoř "wave GmbH - Umweltlabor", která byla akreditována pro rozbory dioxinů rozhodnutím číslo DAP-PA-1500.00 z 10. srpna 2001 Deutsche Akkreditierunssystem Pruefwesen GmbH z pověření Deutsche Akreditierungs Rat. Kopie dokumentace o akreditaci je k dispozici na požádaní v kanceláří Greenpeace.

(3) Obce Libiš, Tišice, Tuháň, Obříství, Zálezlice a Kly se obrátily na Úřad vlády ČR s žádostí o zadání odborné studie, která by poskytla informace o zasažení vody, půdy, rostlin, produktů domácích zvířat a obyvatelstva okolí Spolany dioxiny, dalšími chlororganickými látkami včetně polychlorovaných bifenylů, hexachlorbenzenu, herbicidu 2,4,5-T a těžkými kovy, zejména rtutí.

Místo odběru
Greenpeace(17. 8. 2002)
ČIZP(16. 8. 2002)
voda - Labe - železniční most (nad Spolanou)
0,0 a 2,0 pg/l
voda - Labe - Lobkovice (nad Spolanou)
0,2 pg/l
voda - Libiš - potok ze Spolany nad čistírnou
8,9 pg/l
voda - Libiš - zaplavený dům
5,8 pg/l
voda - Labe - pod Spolanou - profil F2A
0,2 pg/l
voda - Labe u Štěpána (pod Spolanou)
1,15 pg/l
2,3 pg/l
voda - Spolana - objekt A 1420
161,1 pg/l
voda - Spolana - objekt A 1030 (uvnitř hrázky)
1150,4 pg/l
voda - Spolana - objekt A 1030 (mimo hrázku)
44,5 pg/l
sediment - Spolana - objekt A 1420
8 800 ng/kg = 8,8 mil pg/kg
sediment - Spolana - objekt A 1420
701,2 ng/kg = 0,7 mil. pg/kg (směsný vzorek ze 3 míst)

Tisk. zprávy