54/2002

Greenpeace: Současný skandál v japonském jaderném průmyslu se podobá případu utajené opravy v Temelíně

Praha, 11. října 2002 - Greenpeace dnes upozornilo předsedu vlády Vladimíra Špidlu, že skandál související se snahou zatajit defekty na jaderných reaktorech, který nyní otřásá celým Japonskem, se nápadně podobá obdobnému případu v Temelíně, na který Greenpeace upozorňuje již dva roky.

Japonský úřad pro jadernou bezpečnost NISA koncem srpna potvrdil, že zdejší největší elektrárenská společnost TEPCO v minulosti zfalšovala nejméně 29 inspekčních zpráv o prasklinách na 3 reaktorech v jaderných elektrárnách No. 1 a No. 2 Fukushima a na elektrárně Kashiwazaki-Kariva (1).

Na závady upozornil anonymní svědek - bývalý zaměstnanec General Electric International Inc. Japonské ministerstvo obchodu, průmyslu a ekonomie (METI) bylo o věci informováno nejméně od července 2000. Japonská vláda však dva roky odmítala tuto informaci zveřejnit a celou tu dobu tvrdila, že japonské reaktory jsou bezpečné.

Ve stejné době jako v Japonsku (červenec 2000) byla také pobočka Greenpeace v ČR informována očitým svědkem (rovněž bývalým zaměstnancem), že na Temelíně došlo v roce 1994 k závažnému pochybení, které by mohlo ohrozit bezpečnost této jaderné elektrárny. Při montáži primárního okruhu 1. bloku bylo jedno z hlavních potrubí přivařeno k reaktorové nádobě v chybné poloze. Tato chyba nebyla opravitelná podle technických předpisů a proto musela být oprava provedena tajně. Následně musela být též zmanipulována příslušná dokumentace. Greenpeace má k dispozici mj. i čestné prohlášení očitého svědka o závadě (2).

Greenpeace se v srpnu 2000 obrátilo na Policii ČR a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) se žádostí o okamžité vyšetření případu a podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. SÚJB sice poslal do Temelína a Modřanské potrubní své inspektory, avšak závěrečný protokol této inspekce nebyl nikdy zveřejněn.

"Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) nadále utajuje výsledky inspekce utajované opravy v Temelíně a odvádí pozornost k jiným zprávám, které se daného problému netýkají. Jsme přesvědčeni, že pokud nebude případ řádně vyšetřen, bude Česká republika záhy vystavena stejné krizi jako Japonsko," prohlásil Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR a dodal, že dříve či později vyjde pravda na světlo.

Skandál v Japonsku bude mít devastující dopad na celý jaderný průmysl. Nejméně 4 reaktory musí být odstaveny a podrobí se hloubkové inspekci. Předseda představenstva Hiroshi Araki a prezident společnosti TEPCO (Tokyo Electric Power Company - japonská obdoba ČEZ) pan Nobuya Minami již oznámili svou rezignaci. Na neurčito byl posunut také japonský program využívání směsného oxidového paliva s plutoniem MOX. První palivo MOX mělo být zavezeno do dvou reaktorů koncem září. Právě na těchto reaktorech však byly objeveny závady.

"Skandál v Japonsku znovu potvrdil, že jaderný průmysl se chová nečestně a nelze mu důvěřovat. Žádáme proto vládu ČR, aby si od SÚJB vyžádala zejména úplný protokol z kontroly v Modřanské potrubní, který byl vypracován týmem jeho inspektorů v průběhu března r. 2001. Zároveň žádáme, aby byl tento protokol zveřejněn, včetně všech příloh," zdůraznil Tutter.

Další informace:

Ing. Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR, tel: 224 319 667

Dipl. Ing. Jan Haverkamp, vedoucí kampaní Greenpeace ČR (anglicky, německy, holandsky), mobil: 603 569 243, e-mail jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Jimi Dabrundashvili, koordinátor jaderné kampaně, tel: 224 319 667, e-mail: jimi@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí, mobil: 603 414 739, e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/temelin

Poznámky pro editory:

Otevřený dopis Greenpeace předsedovi vlády Vladimíru Špidlovi ze dne 11. října 2002

(1) Přehled informací o skandálu v japonském jaderném průmyslu včetně výběru ze světového tisku je k dispozici na internetové adrese: http://www.greenpeace.org/news/details?news%5fid=42533
http://www.tepco.co.jp/corp-com/press/02082901-e.html

(2) Greenpeace o nepovolené opravě v Temelíně opakovaně informovalo SÚJB, Policii ČR i předchozí vládu ČR.. Celý případ je shrnut ve zprávě "Tajná oprava svaru potrubí primárního okruhu s reaktorovou nádobou na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín", na internetové adrese: http://www.greenpeace.cz/temelin/aktax.htm
Další informace též v tiskových zprávách:
http://www.greenpeace.cz/release/01/011213.htm
http://www.greenpeace.cz/release/02/020606.htm

Tisk. zprávy