57/2002

Greenpeace: Rozhodnutí FNM o sanaci dioxinů musí přezkoumat antimonopolní úřad

Obsah
Greenpeace podává podnět antimonopolnímu úřadu, aby prošetřil zakázku na asanaci dioxinového znečištění ve Spolaně Neratovice. Tuto zakázku za téměř 3 miliardy korun totiž Fond národního majetku zadal bez výběrového řízení, čímž nejenže znemožnil volnou soutěž konkurenčních firem, ale zabránil také řízení, které by zaručilo, že vybraná technologie bude z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí opravdu ta nejlepší.


Praha, 4. listopadu 2002 - Ekologická organizace Greenpeace dnes podala podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil postup při zadání zakázky na asanaci dioxinového znečištění ve Spolaně Neratovice (1). Zakázku za téměř 3 miliardy korun totiž Fond národního majetku (FNM) zadal bez výběrového řízení firmě Sita Bohemia. FNM tak nejenže znemožnil volnou soutěž konkurenčních firem, ale zabránil také řízení, které by zaručilo, že vybraná technologie na likvidaci dioxinového znečištění bude z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí opravdu ta nejlepší.

"Podle názoru Greenpeace fond zneužil ustanovení zákona o veřejných zakázkách a nastavil podmínky výběrového řízení tak, aby v něm mohl zvítězit pouze jeden předem známý zájemce. Proto Greenpeace podalo podnět k prošetření, zda při zadání veřejné zakázky nedošlo ze strany fondu k porušení pravidel hospodářské soutěže," prohlásil toxický expert Greenpeace MUDr. Miroslav Šuta (2).

Z pohledu ochrany životního prostředí a dokonce ani z ekonomického hlediska není postup FNM v pořádku. Výběr jedné technologie bez porovnání s ostatními totiž v tomto případě předurčil konkrétní firmu, které byla miliardová zakázka zadána.

"Nechceme zpochybňovat účinnost vybrané technologie, ani nemáme žádný zájem na prosazení určité konkrétní technologie nebo firmy. Pochybnosti budí naopak skutečnost, že fond nechal vypracovat podklady prosazující pouze technologii BCD, čímž se prakticky vyhnul nutnosti uspořádat výběrové řízení," vysvětlil Šuta.

Dioxinové znečištění ve Spolaně pochází už z šedesátých let minulého století a jeho sanace bude trvat několik dalších let. Je proto sporné, zda by případné zdržení z důvodu kvalitního a transparentního výběrového řízení představovalo takové nebezpečí, které by mohlo odůvodnit nestandardní postup fondu.

Technologie BCD vybraná Fondem národního majetku patří podle expertů Greenpeace k tzv. alternativním destrukčním technologiím, které lze k likvidaci dioxinů využít.Ve světě jsou však k dispozici i další nespalovací technologie schopné efektivně rozkládat extrémně toxické látky včetně dioxinů, např. kanadská GPCR (gas-phase chemical reduction) nebo americká SET (solvated electron process). Konkurence několika firem využívá i OSN při zadávání zakázek na modelové projekty likvidace podobného zamoření na Slovensku či na Filipínách.

Experti Greenpeace pro potřeby úmluvy OSN o zákazu persistentních organických látek (např. DDT, PCB, dioxiny) již před několika lety zpracovali přehled komerčně dostupných technologií používaných ve světě pro asanaci dioxinového znečištění (3). Na tyto technologie upozornili zástupci Greenpeace FNM a ministerstvo životního prostředí již v březnu tohoto roku. Představitelé FNM však tyto informace odmítli. Fond navíc v rozporu se zákonem odmítl Greenpeace zpřístupnit informace o smlouvách a výběrových řízeních týkající se likvidace dioxinového zamoření. Greenpeace proto počátkem září zažalovalo FNM za porušení zákonů o právu na informace u Městského soudu v Praze (4).

Greenpeace již od jara 2001 usiluje o zabezpečení a následnou co nejrychlejší sanaci dioxinového zamoření ve Spolaně Neratovice. Na rizika pro životní prostředí Greenpeace mnohokrát upozorňovalo příslušné orgány státní zprávy.


Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 0602 - 775 044,
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (anglicky, německy, holandsky), ředitel kampaní Greenpeace v ČR, mobil: 603 569 243, e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/

Poznámky pro editory:
(1) Dne 4. listopadu 2002 podala organizace Greenpeace prostřednictvím advokátní kanceláře Krejčík a Vlk podnět Úřadu pro hospodářskou soutěž v Brně (viz. "Podnět - Upozornění na postup Fondu národního majetku České republiky jako zadavatele veřejné zakázky").

(2) FNM podle paragrafu 50 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek vyzval k podání nabídky na sanaci dioxinů ve Spolaně pouze jediného zájemce. To je možné pouze v případě, kdy by mohly být prodlením ohroženy lidské životy nebo hrozila škoda značného rozsahu. Více internetová stránka FNM: http://www.fnm.cz

(3) Celosvětová dohoda o zákazu 12 persistentních organických látek byla podepsána pod patronací Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v květnu 2001 ve švédském Stockholmu. Česká republika patří mezi více než sto signatářských zemí a v letošním roce úmluvu ratifikoval český parlament. Konvence se týká těchto látek: aldrin, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, chlordan, mirex, toxafen, hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF).

(4) Greenpeace podalo žalobu na Fond národního majetku (FNM) u Městského soudu v Praze dne 3. září 2002. V lednu 2002 Greenpeace požádalo o zpřístupnění informací o likvidaci toxického zamoření ve Spolaně podle zákonů č.123/98 Sb. o právu na informace o životním prostředí a č.106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím. FNM informace odmítl poskytnout s odůvodněním, že se údajně ani jeden z těchto zákonů na FNM nevztahuje. Pozdější odvolání Greenpeace bylo poté předsedkyní FNM písemně zamítnuto. Více tisková zpráva ze dne 16. září 2002 "Greenpeace podalo žalobu na Fond národního majetku": http://www.greenpeace.cz/release/02/020916.htm

Tisk. zprávy