58/2002

Greenpeace: Zakázku FNM na sanaci dioxinů bude řešit policie

Praha, 7. listopadu 2002 - Ekologická organizace Greenpeace dnes podala Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze trestní oznámení kvůli zakázce na sanaci dioxinového znečištění v neratovické Spolaně technologií BCD (1). Tuto zakázku za téměř tři miliardy korun totiž Fond národního majetku (FNM) zadal bez výběrového řízení firmě Sita Bohemia. Podle Greenpeace tak mohl být spáchán trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu paragrafu 255 trestního zákona.

"Skutečnost, že fond nechal vypracovat studii pouze pro použití jedné z technologií a tím se prakticky vyhnul nutnosti uspořádat výběrové řízení, budí pochybnosti. Nápadný je i spěch fondu, který o veřejné zakázce rozhodl jen několik dní před volbou svých nejvyšších představitelů parlamentem. To vše kontrastuje s předchozím pomalým postupem v této věci a podporuje podezření z účelového chování fondu", uvedl ing. Jiří Tutter, ředitel Greenpeace v ČR.

FNM má k dispozici informace o dioxinovém zamoření ve Spolaně již od roku 1992. O dva roky později fond se Spolanou podepsal smlouva o financování škod ve Spolaně a v období od ledna 2001 do ledna 2002 byly dokončeny riziková analýza, studie proveditelnosti a její posudky.

"Vzhledem k tomu, že celá situace trvá už řadu let, je přinejmenším sporné, zda by případné zdržení z důvodu kvalitního a transparentního výběrového řízení představovalo takové nebezpečí, které by odůvodňovalo postup fondu. Představitelé fondu se ohání hrozbou akutního ohrožení zdraví lidí, ačkoli nečinně přihlíželi v době, kdy koncentrace dioxinů v ovzduší v okolí zamořeného objektu byly 300x vyšší," uvedl MUDr. Miroslav Šuta.

Experti Greenpeace pro potřeby úmluvy OSN o zákazu persistentních organických látek (např. DDT, PCB, dioxiny) již před několika lety zpracovali přehled komerčně dostupných technologií používaných ve světě pro sanaci dioxinového znečištění. Na tyto technologie upozornili zástupci Greenpeace také FNM a ministerstvo životního prostředí. Představitelé FNM však odmítli tyto informace akceptovat. Dne 4. listopadu pak Greenpeace podalo podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (2).

FNM navíc v rozporu se zákonem již dříve odmítl Greenpeace zpřístupnit informace o smlouvách a výběrových řízeních týkající se likvidace dioxinového zamoření. V lednu tohoto roku Greenpeace podalo několik žádostí o zpřístupnění informací o likvidaci toxického zamoření ve Spolaně na základě zákonů o právu na informace o životním prostředí a o svobodném přístupu k informacím. FNM však informace odmítl poskytnout s odůvodněním, že se údajně ani jeden z těchto zákonů na fond nevztahuje. Greenpeace proto počátkem září zažalovalo FNM za porušení zákonů o právu na informace u Městského soudu v Praze (3).

Greenpeace od jara 2001 vede kampaň s cílem přimět Spolanu k zabezpečení zamoření podniku dioxiny a rtutí do doby než se toxické látky podaří odstranit. Náklady na likvidaci toxického zamoření ve Spolaně je odhadováno na 3,5 až 4 mld. korun. Během srpnových povodní však ze Spolany uniklo několik tisíc tun dalších chemických látek, včetně rakovinotvorných ethylendichloridu (EDC) a monomeru vinylchloridu (VCM), které firma syntetizuje jako meziprodukt při výrobě PVC.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 0602 - 775 044,
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Ing. Jiří Tutter (česky, anglicky), ředitel Greenpeace ČR, tel: 224 319 667,
e-mail: jiri.tutter@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/

Poznámky pro editory:
(1) Technologie BCD vybraná fondem patří podle expertů Greenpeace k tzv. alternativním destrukčním technologiím, které lze k likvidaci dioxinů využít. Ve světě jsou však k dispozici i jiné nespalovací technologie schopné efektivně rozkládat extrémně toxické látky včetně dioxinů, např. kanadská GPCR (gas-phase chemical reduction) nebo americká SET (solvated electron process). Konkurence několika firem využívá i OSN při zadávání zakázek na modelové projekty likvidace podobného zamoření na Slovensku či na Filipínách.

(2) Více viz tisková zpráva Greenpeace: ze 4. listopadu 2002: "Greenpeace: Rozhodnutí FNM o sanaci dioxinů musí přezkoumat antimonopolní úřad", http://www.greenpeace.cz/release/02/021104.htm

(3) Více tisková zpráva ze dne 16. září 2002 "Greenpeace podalo žalobu na Fond národního majetku", http://www.greenpeace.cz/release/02/020916.htm

Tisk. zprávy