59/2002

Summit NATO nesmí být zneužit státem

Praha, 18.11.2002 - Dva dny před zahájením summitu NATO varovala skupina osobností a ekologických organizací otevřeným dopisem české politiky a úředníky před kriminalizací ekologických organizací a před manipulací české veřejnosti, jejímž cílem by mohlo být dosažení její pasivity při znovuzavádění totalitních prvků do života v zemi.

Signatáři dopisu vyjádřili své rozhořčení zejména nad informačním letákem organizátorů summitu, ve kterém tito kladou rovnítko mezi ekologické organizace, kterým jde o upřímnou ochranu životního prostředí v rámci nesouhlasu s některými negativními dopady globalizace a vyznávají zásady nenásilí a "nacionalistické bojůvky". Letáky byly distribuovány dokonce do základních škol.

Signatáři jsou přesvědčeni, že se může jednat o snahu demagogicky manipulovat s nejmladší generací a připravovat ji na nové totalitní vedení země. Mladá generace je takovými zavádějícími informacemi aktivně státem zrazována od ochrany přírody a od aktivního zapojování se do věcí veřejných.

"Explicitně označit ekologické organizace za profesionální demonstranty, kteří se vyznačují vysokou agresivitou a jejichž údajně jediným měřítkem úspěšnosti je rozsah způsobených hmotných devastací je výsměchem budování občanské společnosti v zemi," prohlásil Jiří Tutter, ředitel Greenpeace v ČR a doplnil, že v kombinaci s nasazováním státem placených provokatérů, kteří se podílejí na ničení majetku při demonstracích se může jednat o systematickou a organizovanou diskreditaci občanských skupin státem.

Signatáři se také obrátili na novináře s výzvou, aby problematiku globalizace a jaderného zbrojení nezužovali pouze na popis případných demonstrací, ale aby se příčinami celosvětových odporů zabývali do hloubky.

Otevřený dopis s podpisy signatářů

Další informace:
Ing. Jiří Tutter (česky, anglicky), ředitel Greenpeace ČR, tel: 224 319 667,
e-mail: jiri.tutter@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (anglicky, německy, holandsky), ředitel kampaní Greenpeace v ČR
mobil: 603 569 243
e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 0602 - 775 044,
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Tisk. zprávy