Greenpeace k jednáním v Kjótu:
Nesmíme spálit více než čtvrtinu zásob fosilních palivPraha, 1. prosince 1997 -Chceme-li se vyhnout extrémním důsledkům globálního oteplování a klimatických změn, nesmíme během příštího století spálit více než jednu čtvrtinu současných zásob fosilních paliv, tedy ropy, uhlí a plynu. Vyplývá to ze studie, kterou na dnešní tiskové konferenci v Praze představili novinářům zástupci české pobočky mezinárodní ekologické organizace Greenpeace. Toto varující poselství Greenpeace přináší v den zahájení mezinárodní klimatické konference v japonském Kjótu.

"Ukazuje se, že je třeba okamžitě začít jednat," řekl ing Tomáš Nenička, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace v ČR. "Státy by se měly společně zavázat ke snížení emisí skleníkových plynů. Greenpeace podporuje požadavek malých ostrovních národů snížit emise skleníkových plynů do roku 2005 o 20% oproti roku 1990.

V roce 1992 byla podepsána Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, kladoucí si za cíl "stabilizaci koncentrace skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by umožnila předejít nebezpečným důsledkům vlivu lidstva na klimatický systém. Během následujících pěti let se však vlády světa nebyly schopny domluvit na společném snížení emisí skleníkových plynů.

Podle Greenpeace je nutné okamžitě začít omezovat spalování fosilních paliv, které uvolňuje do atmosféry oxid uhličitý (CO2), hlavní ze skleníkových plynů. Zpráva nazvaná The Carbon Logic (Uhlíková logika) odhaduje celkové množství uhlíku, který smíme v příštím století ještě spálit, přibližně na 225 gigatun. To znamená, že během následujících sto let můžeme do atmosféry teoreticky uvolnit ještě asi 225 miliard tun uhlíku, aniž by hladina moří stoupla o více než 20 centimetrů a aniž by se oteplilo o více než jeden stupeň Celsia. Tento tzv. Uhlíkový rozpočet na celé příští století je však čtvrtinou všech známých zásob fosilních paliv. V praxi to znamená, že nesmíme spálit víc než pouhou jednu čtvrtinu zásob ropy, uhlí a zemního plynu, o kterých dnes víme.

"Za takové situace je naprosto nesmyslné investovat jakékoliv další finanční prostředky do průzkumu a otevírání nových nalezišť fosilních paliv," prohlásil ing. Nenička a připomněl, že všechny volné finanční prostředky je naopak nutné co nejdříve přesunout do oblasti vývoje nových technologií, především úspor a solárních fotovoltaických článků.

Greenpeace se už delší čas snaží přitáhnout pozornost veřejnosti k tomuto problému tím, že přináší konkrétní důkazy o klimatických změnách. Jen v tomto roce uskutečnila organizace dvě vědecké expedice do polárních oblastí Antarktidy a Arktidy. Právě zde se totiž objevují znepokojivé signály oteplování, které se projevují táním ledovců. Svou vědeckou činnost Greenpeace doplňuje kampaní na podporu obnovitelných zdrojů energie, zejména solární energie.

Naproti tomu průmysl, zejména ropný a automobilový, vede rozsáhlou dezinformační kampaň, která má za úkol bagatelizovat závěry nejlepších světových klimatologů sdružených v Mezivládním panelu o klimatických změnách (IPCC) a zpochybnit nebezpečí klimatických změn. Za pomocí placené inzerce, politického lobování a s využitím několika vědců - skeptiků se průmyslová lobby již po několik let snaží oddálit jakékoliv závazky ke snížení emisí skleníkových plynů. V této kampani jsou ponejvíce zastoupeny podniky, které mají zájem na dalším rozšiřování těžby ropy (ARCO, BP, Exon atd.)

V České republice došlo od roku 1990 vlivem propadu výroby, zejména těžkého průmyslu, k 23% poklesu emisí skleníkových plynů. Přesto ČR i nadále patří k velkým emitentům skleníkových plynů (přepočteno na HDP i na hlavu). Podle dokumentu s názvem Druhé sdělení ČR o klimatu náš stát zatím s dalším poklesem emisí skleníkových plynů až do roku vůbec 2010 nepočítá.

"Celá klimatická konference je o tom, že množství skleníkových plynů je nutné v co nejkratší době radikálně snížit," uvedl ing. Nenička. "Je naprosto legitimní, abychom po svojí vládě chtěli, ať se také Česká republika, jakožto průmyslově rozvinutý stát, na snižování emisí aktivně podílí."

Greenpeace po vládě ČR kromě podpory 20% mezinárodního závazku bude požadovat následující kroky:

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:

tel.: 02/24 23 25 11
fax: 02/24 23 25 10
mobil: 0603/414 739, 0603/443 140

e-mail: Václav Vašků

Podrobné informace o Kjótu a problematice klimatických změn jsou k dispozici též na internetovské adrese Greenpeace International

Ilustrační fotografie klimatických změn a dokumenty Greenpeace o klimatických změnách na nosiči Betacam SP možno získat po domluvě v kanceláři Greenpeace.