Greenpeace: Dohoda o klimatu ohrožuje klimaPraha, 11. prosince 1997 -Greenpeace označilo výsledek mezinárodního klimatického sumitu v Japonském Kjótu za tragedii a frašku, protože zásadně neodpovídá potřebě zpomalit důsledky klimatických změn.

Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace očekává, že výsledkem přijaté dohody, která obsahuje celou řadu "děr", nebude skutečné snížení emisí skleníkových plynů oproti úrovni z roku 1990. Greenpeace je přesvědčeno, že je zcela nepřijatelné, aby několika největším světovým znečišťovatelům bylo dovoleno zvyšovat jejich emise z fosilních paliv.

"Dohoda neposkytuje absolutně žádnou ochranu před rostoucími environmentálními a ekonomickými škodami, protože uvolní ruce dalšímu spalování ropy, uhlí a zemního plynu," prohlásil bezprostředně po skončení včerejšího zasedání Bill Hare, vedoucí delegace Greenpeace International.

Dohoda není ochranou pro nízko položené ostrovní státy a pobřežní oblasti ohrožené očekávaným vzrůstem hladiny oceánů.

Avšak skutečnost, že dohody o omezování emisí bylo dosaženo navzdory odporu a námitkám ropných společností ukazuje, že sevření, kterým průmysl drží vlády v područí a přiškrcuje celý proces jednání, nyní konečně povoluje. Z mučivě obtížného vyjednávání a neústupné taktiky Spojených států, které se téměř staly příčinou selhání jakékoliv dohody, mohou být obviněny jen a jen tyto společnosti.

"Ministři, kteří podepsali tento nízký závazek, by měli vědět, že se budou v nejbližší době muset sejít znovu, aby to napravili. Lidé, které tito ministři reprezentují, to po nich totiž budou požadovat. Selhání v úsilí o dosažení skutečně významných redukcí zde v Kjótu pouze spozdilo nevyhnutelný celosvětový ústup od fosilních paliv a nastartování éry solární energie. K tomu bude tak jako tak muset dojít, bohužel to bude stát zase o něco více," řekl Hare.

"Nízký závazek plynoucí z Kjóta pro Českou republiku ve skutečnosti znamená, že naše země může své emise skleníkových plynů dokonce ještě zvýšit. To se nám zdá nepřijatelné," řekl ing. Tomáš Nenička, koordinátor klimatické kampaně Greenpeace v České tepublice. "Od státu, který má jedny z největších emisí skleníkových plynů na jednoho obyvatele na světě, je naprosto legitimní požadovat více. Proto bude Greenpeace usilovat, aby Česká republika své emise nadále snižovala. Takové kroky, jako zahájení těžby uhlí v Beskydech, jsou v příkrém rozporu s novou politikou, kterou je potřeba co nejdříve přijmout."

Ochránit planetu před nebezpečím klimatických změn a účinně omezit emise skleníkových plynů - to jsou úkoly pro nejbližší období, se kterými již nemůžeme otálet. Vědci poukazují, že si nemůžeme dovolit spálit více než jen malou část současných zásob fosilních paliv, abychom se vyhnuli nebezpečným klimatickým změnám. Greenpeace i nadále povede kampaň za to, aby většina ze zbytku fosilních paliv, které ještě máme k dispozici, zůstala pod zemí. Greenpeace se rovněž bude snažit odstranit překážky, které omezují růst investic do obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:

Ing. Tomáš Nenička
tel.: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10

e-mail: Tomáš Nenička

Viz též krátká verze vědecké zprávy Uhlíková logika