Greenpeace apeluje na akcionáře OKD:
ťRuce pryč od Beskyd!Ť

Ostrava, 25. srpna 1998 - Aktivisté mezinárodní ekologické organizace Greenpeace dnes na výroční valné hromadě akcionářů OKD v Ostravě apelovali na podnik, aby upustil od záměru otevřít těžbu uhlí v Beskydech. "OKD, ruce pryč od Beskyd!" a "Stop globálnímu oteplování!" stálo na transparentu, který aktivisté pověsili na budovu OKD v centru Ostravy, v níž se konala valná hromada akcionářů. Další členové Greenpeace pak u vchodu rozdávali otevřený dopis akcionářům.

"Spalování fosilních paliv jako uhlí a ropa způsobuje globální oteplování a nebezpečné změny klimatu," prohlásil vedoucí klimatické kampaně Greenpeace Ing. Tomáš Nenička. Vloni publikovaná vědecká studie Greenpeace Uhlíková logika založená na předpovědích nejlepších klimatologů ukazuje, že už nesmíme spálit více než jednu čtvrtinu současně známých zásob fosilních paliv, aby nedošlo ke klimatické katastrofě. "Otevírání nových uhelných dolů je za tohoto stavu nebezpečný hazard," zdůraznil Nenička.

V dubnu 1997 oznámilo vedení společnosti OKD svůj podnikatelský záměr začít po roce 2000 s těžbou černého uhlí v Beskydech u Frenštátu pod Radhoštěm. Jedním z hlavních důvodů otevírání nového ložiska mělo údajně být "zajištění energetické nezávislosti státu". Ve skutečnosti však OKD z 13 miliónů tun ročně vytěženého uhlí celých 5 miliónů tun vyváží do zahraničí. To je dvakrát více, než by se kdy mělo těžit v Beskydech.

Plánovaný uhelný důl by se navíc ze dvou třetin nacházel na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy, která je vyhledávanou rekreační oblastí. Pokles půdy důlní činností se zde odhaduje až na šest metrů, což by mělo za následek destrukci vzácných přírodních biotopů.

Česká republika se pravidelně účastní mezinárodních jednání o změnách klimatu a omezení emisí oxidu uhličitého (CO2), který je příčinou globálního oteplování. Na poslední klimatické konferenci, která se konala loni v prosinci v japonském Kjótu, se většina průmyslově rozvinutých států zavázala, že omezí své emise uhlíku a podpoří obnovitelné zdroje energie. Otevírání nových uhelných dolů je zcela proti duchu těchto jednání.

Greenpeace nyní vede protestní kampaně proti průzkumu nových zdrojů fosilních paliv například na Aljašce, u pobřeží Norska a v mořské oblasti zvané Atlantic Frontier severozápadně od Skotska. Organizace je přesvědčena, že lidstvo musí nastartovat trend ústupu od fosilních zdrojů a co nejdříve přejít na obnovitelné zdroje energie. Kromě efektivního využívání energie dnes Greenpeace ve světě podporuje zejména solární fotovoltaické technologie a větrné farmy. V České republice se Greenpeace svým projektem Fénix snaží prosazovat obnovitelné zdroje v obcích, které se rekonstruují po loňských povodních.

"Ještě nikdy v historii jsme se nesetkali s tolika extrémy v počasí, jako v posledních letech," připomněl Ing Nenička. Tající ledovce v Antarktidě a Arktidě, prouhloubení klimatického fenoménu El Nińo, rozšiřování pouští, vzrůstající počet hurikánů a tornád, ničivé záplavy, extrémní sucha a požáry - to jsou první signály blížících se klimatických změn. Také loňské povodně nám ukázaly, jakých rozměrů mohou dosáhnout škody, nebudeme-li na klimatické změny reagovat včas. OKD, jako jeden z největších průmyslových podniků u nás, by měly investovat spíše do úspor a obnovitelných zdrojů energie, jako to dnes už začínají dělat například i firmy Shell nebo British Petrol.


Další informace:
Václav Vašků
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |