Greenpeace navrhuje program 100 solárních škol do konce roku 2000

MŽPPraha, 28. června 1999 - Aktivisté Greenpeace dnes ráno zahradili desetimetrovou fotovoltaickou elektrárnou vchod ministerstva životního prostředí v Praze a nabízeli zaměstnancům jdoucím do práce "solární kávu" uvařenou pomocí elektřiny vyrobené ze slunečního záření. Cílem akce bylo získat vládní podporu pro rozvoj čisté solární energie. Svou "solární snídani" dostal i ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Spolu s kávou přijal ministr požadavek Greenpeace, aby vláda podpořila vznik prvních 100 solárních škol, které by na svou střechu instalovaly solární fotovoltaické panely.

"Chceme, aby ministr Kužvart zahájil program podpory solární energie, který do konce roku 2000 povede ke vzniku prvních 100 solárních škol v České republice," prohlásil ing. Tomáš Nenička, koordinátor klimatické kampaně a dodal, že podobné programy už běží například v USA, Evropské unii a Japonsku.

Nutnost podpory solární energetiky a dalších obnovitelných zdrojů si dnes uvědomují vlády na celém světě. Řada zemí již oznámila zahájení programu na podporu solární fotovoltaické technologie. Mezi nejambicióznější patří americký program s názvem Million Solar Roofs Initiative (Milion solárních střech) zahájený v červnu 1997 prezidentem Clintonem.

Rovněž Evropská unie počítá s instalací 500 000 solárních zařízení pro výrobu elektřiny na střechách evropských budov do roku 2010. Velmi úspěšně probíhá též japonský vládní program 70 000 solárních střech, který má být dokončen již v roce 2000.

MŽPVládní programy na podporu solární energie mají přinést celou řadu pozitivních efektů. K nim patří zejména redukce emisí skleníkových plynů a dalších škodlivých látek a vytvoření nových pracovních příležitostí. Očekávaný rozvoj trhu s fotovoltaikou má přinést též prudký pokles cen fotovoltaických zařízení.

"Solární energie je báječné řešení," zdůraznil Nenička. "Solární systémy neprodukují oxid uhličitý a nepřispívají tak ke globálnímu oteplování." Fotovoltaické panely vyrábějí ekologicky naprosto čistou elektřinu přímo ze slunečního záření. Tyto malé elegantní "elektrárny" se umísťují na jižní střechy a fasády domů. Systémy neuvolňují žádné škodlivé látky ani radioaktivní odpad, jsou zcela tiché, bezpečné a navíc i výtvarně krásné. Na zemský povrch přitom dopadá 10 000 krát více sluneční energie, než kolik naše civilizace v současné době spotřebovává.

Solární energie je jedním z obnovitelných zdrojů, který nám může pomoci odvrátit hrozící klimatické změny. Aby však mohlo dojít k žádoucímu rozvoji solární energetiky, potřebuje nyní toto odvětví stejnou podporu, jakou stát doposud poskytoval výrobě elektřiny z uhlí a jádra.

Organizace Greenpeace dnes ministru Kužvartovi nabídla, že je ochotna podílet se na vypracování programu prvních 100 solárních škol pro Českou republiku.


Další informace:
Ing. Tomáš Nenička
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: tnenicka@diala.greenpeace.org

| Novinky | Tisk. zprávy |