OCHRANA KLIMATU

Zastavit globální oteplování
Uspokojování našich energetických potřeb po dlouhá léta záviselo na spalování fosilních paliv, jako jsou uhlí, ropa a plyn. Nyní čelíme vážné hrozbě, že nadměrná spotřeba fosilních paliv ohrozí klima celé naší planety. To, čemu říkáme globální oteplování, je přímým důsledkem uvolňování skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, který vzniká spalováním fosilních paliv. Některé devastující účinky klimatických změn můžeme pozorovat již dnes. Patří k nim mj. extrémní výkyvy počasí přinášející povodně, sucha, bouře, hurikány a další jevy, které ohrožují nejen člověka, ale i jiné živočišné a rostlinné druhy. Greenpeace se snaží získat podporu veřejnosti, jež by po vládách i průmyslu žádala odklon od fosilních paliv a přechod na obnovitelné zdroje energie, jako jsou například vítr, biomasa a sluneční energie ve všech jejích formách.

Poslední vědecké výzkumy dokazují, že nesmíme spálit více než čtvrtinu současně známých zásob fosilních paliv, aby nedošlo ke klimatické katastrofě. Proto Greenpeace protestuje proti nesmyslnosti otevírání nových nalezišť uhlí a ropy a prosazuje úspory energie a obnovitelné zdroje, jako jsou solární a větrná energie.


Greenpeace zveřejňuje analýzu státních dotací do energetiky:
Čeští daňoví poplatníci dotují globální oteplování!

tisková zpráva z 1. prosince 1999

Shrnutí studie

EXPEDICE ARKTIDA 98
Projekt Fénix