42/99

Greenpeace zveřejňuje analýzu
státních dotací do energetiky:
Čeští daňoví poplatníci dotují globální oteplování

Praha, 1. prosince 1999 - Více než 100 miliard korun z kapes českých daňových poplatníků bylo v uplynulých pěti letech použito jako státní dotace na výrobu energie z uhlí, ropy a zemního plynu. Odhalila to nejnovější zpráva s názvem Analýza dotací v energetice, kterou dnes na tiskové konferenci v Praze představila česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace.

"Peníze českých daňových poplatníků jsou používány k podpoře takových druhů energie, které způsobují globální oteplování a nebezpečné klimatické změny," prohlásil ing. Tomáš Nenička, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR.

Analýza dotací za posledních pět let, kterou pro Greenpeace vypracovalo nezávislé Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn), ukazuje, že státní dotace na výrobu energie z uhlí, ropy a zemního plynu činily v období 1994 až 1998 celkem 113 miliard korun. Z toho 56 miliard zaplatili daňoví poplatníci přímo (dotacemi ze státního rozpočtu) a o dalších 56 miliard přišel stát díky zvýhodněné sazbě DPH na energii. Státní dotace do jaderné energie činily v uvedeném období 20 miliard korun.

Studie vyčísluje i cenové deformace v energetice - tzv. křížové dotace (1). Velikost křížových dotací dosáhla v letech 1994 až 1998 přes 100 miliard korun.

"Všechny tyto částky by správně měly být zahrnuty v ceně energie z fosilních a jaderných zdrojů, namísto toho je však zaplatili daňoví poplatníci," vysvětlil Nenička. Průměrná čtyřčlenná rodina tak zaplatila v posledních pěti letech kromě svého účtu za energii ještě dalších 51 tisíc korun za státní podporu fosilní a jaderné energetiky a dalších 41 tisíc korun na dražších službách a zboží díky křížovým dotacím.

"Státní podpora tradičních forem energie způsobila značnou cenovou deformaci trhu s energií," upozornil na dnešní tiskové konferenci ing. Jiří Zeman ze Střediska pro efektivní využívání energie SEVEn. "I když část dotací směřovala na podporu "čistší" energie (přechod z uhlí na zemní plyn) a postupně dochází k útlumu podpory tradičních forem energie (například již došlo k ukončení dotací k cenám dálkového tepla pro obyvatele a ke zvýšení 5 % DPH za energii na standardních 22 %), takto velká asymetrie státních podpor znevýhodňuje projekty na úsporu energie a využití obnovitelných zdrojů energie a snižuje jejich ekonomickou efektivnost pro investory," doplnil Zeman.

"Vláda s částí veřejných prostředků nakládá způsobem, který zhoršuje životní prostředí a připravuje problémy příštím generacím," varoval Nenička. Česká republika se zavázala, že bude bojovat proti globálnímu oteplování a klimatickým změnám (2). Místo čistých obnovitelných zdrojů však vláda dotuje spíše spalování fosilních paliv. Státní dotace do výroby energie z fosilních paliv byly v posledních pěti letech zhruba třicetkrát vyšší než podpora úspor a obnovitelných zdrojů energie (jež činila 3,6 milard korun).

Greenpeace naléhavě vyzývá vládu, aby zastavila všechny dotace do fosilní a jaderné energie a odstranila cenové deformace pro plyn a elektřinu. Část takto ušetřených prostředků by měla být přesměrována do zvyšování energetické účinnosti a do využívání obnovitelných zdrojů jako je slunce, vítr a spalování biomasy.

"Daňoví poplatníci nesmí nést náklady na energetickou politiku, která zhoršuje globální oteplování," zdůraznil Nenička.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace


Další informace:
ing. Tomáš Nenička
tel.: 02/2431 9667
fax: 02/311 22 89

e-mail: tnenicka@diala.greenpeace.org
internet: www.greenpeace.cz

Ing. Jiří Zeman
SEVEn tel.: 02/2424 7552


Plnou verzi zprávy Analýza dotací v energetice si můžete stáhnout zde.

Tisk. zprávy