Brouzdáme po internetu

 

Ve čtvrtek 30. září 1999 došlo v japonské Tokaimuře k vážné jaderné havárii. Tři dělníci v závodě na výrobu jaderného paliva omylem nastartovali nekontrolovanou řetězovou reakci podobnou té, jež probíhá při výbuchu atomové bomby. Reakce běžela přibližně 20 hodin, než se ji podařilo zastavit. Nejméně 83 lidí bylo ozářeno, tři z nich dostali smrtelné dávky a nacházejí se ve vážném zdravotním stavu. Stejně jako při předchozích jaderných haváriích i tentokrát se ukázalo, že průmysl se snaží informace o nehodě zatajit. Podívejme se, co se dá o Tokaimuře najít na internetu. n
Přesto, že havárie vzrušila celý svět, u nás se o ní příliš nemluvilo. Jeden z nejznámějších vyhledavačů Alta Vista je schopen v českém prostředí nalézt o Tokaimuře pouhé dva články! Mnohem lepší je podívat se na Ecomonitor na adrese www.ecomonitor.cz a nechat hledat klíčové slovo »havárie«. Bohužel, tento monitor spravovaný organizací Bezk hledá pouze ve zprávách ČTK a některých novin a časopisů, které k tomu daly souhlas. I tak je to ale v současné době nejlepší zdroj ekologických informací na internetu. (Víte-li o lepším, napište nám.) n
Českou institucí ze zákona povinnou informovat občany o jaderných haváriích je Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na adrese www.sujb.cz. Bohužel, tento úřad se s Tokaimurou vyrovnává jedinou tiskovou zprávou, v níž jsou navíc některé nepřesné údaje. Serióznější informace získáme například v internetovém on-line magazínu Ekolist www.ekolist.cz. Zde na stránce www.ekolist.cz/99100250.htm objevíme i několik důležitých odkazů na Tokaimuru. Další zajímavé linky najdeme na adrese Informačního centra ENERGIE na adrese www.infoenergie.cz/zdroje.htm.
Obrovské množství přehledně uspořádaných odkazů na internetové stránky informující o havárii v Tokaimuře (včetně videomateriálů) najdeme na známém internetovém vyhledavači YAHOO! pod adresou http://asia.fullcoverage.yahoo.com/fc/Asia/Nuclear_Waste. Jedním z nejserióznějších zdrojů je tradičně britská televizní a rozhlasová stanice BBC. Na její materiály o Tokaimuře (jsou zde opět i televizní záběry) se dostaneme přes adresu http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/asia-pacific/newsid_462000/462743.stm. Zajímá-li nás, jaké jsou účinky radioaktivního záření na lidské zdraví, můžeme je nalézt opět na stránkách BBC v oddělení Zdraví http://news.bbc.co.uk/hi/english/ health/medical_notes/newsid_462000/ 461921.stm
Velmi seriózní informace o havárii se dají najít i na serverech nevládních a ekologických organizací. Jedním z nich je například japonský Citizens Nuclear Information Center neboli Občanské informační centrum o jaderné energii www.jca.apc.org/cnic/english/topics/ tokai_critical.html. Zajímavou zprávu o havárii vystavila agentura World Information Service on Energy http://antenna.nl/~wise/ uranium/eftokc.html. Výborný je též The Nuclear Control Institute ve Washingtonu www.nci.org/home.htm, který se specializuje na kontrolu jaderného materiálu využitelného pro atomové zbraně. n Informace zveřejněné organizací Greenpeace včetně podrobné chronologie havárie najdeme na stránkách Greenpeace International www.greenpeace.org. target="_blank">www.greenpeace.org/pressreleases/ O nálezech Greenpeace, které měřilo radiaci v bezprostřední blízkosti havarovaného zařízení, se dočteme na adrese http://www.greenpeace.org/pressreleases/nucreact/1999oct7.html. Podrobnější informace o této práci jsou též na adrese www.greenpeace.org/~nuclear/reactor/ tokaifaq.html1999oct7.html.
Odkazy na další informační zdroje o jaderné problematice najdeme na adrese: www.greenpeace.org/~nuclear/links.html nebo na již zmíněné World Information Service on Energy http://antenna.nl/~wise/links.html.

Rychlé spojení v cyberprostoru přeje vvasku@diala.greenpeace.org.

O stránku vpřed.
Návrat k obsahu.
Na další stránku
Přehled všech čísel magazínu.
Zpět na hlavní stránku.

created by New Art Entertainment s.r.o.