Zločin dotovaný vládou

Za posledních pět let zaplatila průměrná česká rodina na dotacích do energie z uhlí, plynu a jádra přes 50 tisíc korun.


Kdyby se nějaká vláda zavázala snížit kriminalitu a přitom převáděla na účet mafie 30krát více peněz, než kolik dává policii, byl by z toho mezinárodní skandál. K něčemu velmi podobnému nyní dochází v České republice. Vláda slíbila, že bude bojovat proti globálnímu oteplování a klimatickým změnám. Místo čistých obnovitelných zdrojů však dotuje spalování fosilních paliv. To znamená, že vlastně finančně podporuje proces, který globální oteplování způsobuje. Peníze přitom jdou z našich kapes. Nová studie Greenpeace odhalila, že za posledních pět let dosáhly tyto dotace závratné výše 113 miliard korun.

Více než 100 miliard pro mafii
Globální oteplování je hrozba, kterou si již málokdo dovolí zlehčovat. Celkem 150 zemí již podepsalo mezinárodní konvenci, ve které se zavazují, že budou proti oteplování bojovat. Chceme-li se vyhnout klimatickým změnám, musíme dramaticky snížit emise skleníkových plynů. Ty vznikají především spalováním fosilních paliv při výrobě energie. Čelit globálnímu oteplování můžeme jen tím, že budeme snižovat množství energie získané spalováním uhlí, ropy a zemního plynu. Převedeno do srozumitelné řeči: je třeba co nejdříve přejít na obnovitelné zdroje energie a co nejvíce podporovat úspory a efektivní využívání energie.

Analýza dotací za posledních pět let, kterou pro studii Greenpeace vypracovali experti z agentury SEVEn (Středisko pro efektivní využívání energie), ukazuje, že česká vláda vynakládá prostředky za zcela opačným účelem: dotace na výrobu energie z uhlí, ropy a zemního plynu činily v období 1994 až 1998 celkem 113 miliard korun. Z toho 56 miliard zaplatili daňoví poplatníci přímo (přerozdělováním ze státního rozpočtu) a o dalších 56 miliard přišel stát díky zvýhodněné sazbě DPH na fosilní paliva.

Nekalá konkurence
O těchto dotacích energetická lobby ani kompetentní ministři příliš nemluví. Mnoho papíru bylo ale popsáno o tom, jak naše vláda podporuje úspory a obnovitelné zdroje energie. Čísla vyplývající ze studie Greenpeace však dokazují, že podpora úspor energie a obnovitelných zdrojů je třicetkrát menší než dotace do fosilní a jaderné energetiky.

Pěkně mastný účet
Podívejme se, jak se uvedené dotace promítají do rodinného rozpočtu. Průměrná čtyřčlenná rodina Novákových zaplatila v posledních pěti letech kromě svého účtu za energii ještě dalších 51 tisíc korun za státní podporu fosilní a jaderné energetiky a dalších 41 tisíc korun na dražších službách a zboží díky křížovým dotacím. (Křížové dotace znamenají, že stát stanoví pro domácnosti cenu energie nižší, než jsou její výrobní náklady, přičemž - zjednodušeně řečeno - rozdíl zaplatí podniky, které si náklady navíc promítnou do dražších služeb a zboží.) Podpora úspor a obnovitelných zdrojů energie stála tuto rodinu pouhých 1400 korun.

STÁTNÍ DOTACE DO ENERGETIKY V LETECH 1994 - 1998

Je pravda, že okamžité odstranění všech dotací do fosilní a jaderné energie by vedlo k nárůstu cen uhlí, plynu, elektřiny a tepla. Na druhou stranu by se ale uvolnila obrovská finanční zátěž obyvatelstva. Zároveň by se odvalila překážka bránící rozvoji úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. Rychlé odstranění dotací by mělo význam i pro sociálně slabé rodiny. Při uměle nízkých cenách energie totiž dostávají větší dotace bohaté rodiny, které mají větší a lépe vybavené byty a tudíž spotřebují více energie. Sociálně slabší vrstvy tak vlastně přispívají na energii bohatým a dobře situovaným lidem.
Není-li podpis České republiky pod mezinárodní dohodou o ochraně klimatu podvod, musí vláda všechny dotace do průmyslu fosilních paliv odstranit. Jinak se z područí fosilních a jaderných mafií nikdy nedostaneme.

Studie Greenpeace odhalila, že částka, kterou vláda podporuje úspory energie a obnovitelné zdroje, je třicetkrát menší než dotace do fosilní a jaderné energetiky.

Jak stát dotuje fosilní a jadernou energetiku
 
jednotlivé položky
uhlí, ropa,zemní plyn
jaderná energie
Odstraňování následků těžby uhlí a uranu a spalování fosilních paliv
21,5 mld. Kč
9,3 mld. Kč
Dotace na teplo a soc. příspěvek kompenzující zvýšení cen tepla
25,4 mld. Kč
----
Náklady báňského úřadu a st. úřadu pro jadernou bezpečnost
218 mil. Kč
711 mil. Kč
Podpora plynofikace obcí
4,7 mld. Kč
----
Zajištění státních rezerv ropy a plynu
3,6 mld. Kč
----
Zvýhodněná 5% sazba DPH
56,1 mld. Kč
9,6 mld. Kč
Státní garance a půjčky
1,1 mld Kč
 
  Celkem (zaokrouhleno)
113 mld. Kč
20 mld. Kč
Tabulka ukazuje dotace do výroby energie za léta 1994-98 / Přímé dotace plynou přímo ze státního rozpočtu. Nepřímé dotace jsou peníze, o které stát přichází, jestliže spotřebitel el. energie platí místo obvyklých 22 procent daně z přidané hodnoty pouze 5 procent. Stát tomuto spotřebiteli odpouští 17 procent daně.
O stránku vpřed.
Návrat k obsahu.
Na další stránku
Přehled všech čísel magazínu.
Zpět na hlavní stránku.