Pomalá smrt ze spalovny Malešice

Dvacet aktivistů Greenpeace z České republiky a Slovenska zablokovalo počátkem září 1999 spalovnu Malešice v Praze - jeden z největších zdrojů dioxinů v České republice. Aktivisté se připoutali k hlavní bráně, aby zabránili navážení odpadu, jehož spalováním tato jedovatá látka vzniká.

Dioxiny jsou extrémě toxické látky, které způsobují rakovinu, neplodnost, oslabení imunitního systému a další vážné zdravotní problémy.

Spalovna Malešice vypouští až dvacekrát více dioxinů, než povolují německé normy. Každý den spalovna vypustí do ovzduší takové množství dioxinů, jaké se rovná maximální přípustné denní dávce pro více než 10 miliónů lidí.

Dioxiny ve spalovně vznikají jako vedlejší produkt spalování, jsou-li v naváženém odpadu přítomny sloučeniny obsahující chlor (jako například PVC). Po úniku do ovzduší dopadají dioxiny na zem a vodní plochy. Díky své schopnosti kumulovat se v živých organismech, dostávají se tyto jedy do potravního řetězce, na jehož vrcholu stojí člověk.

Protesty občanů proti nebezpečnému zdroji dioxinů uprostřed města trvají již 10 let. Každá další dávka dioxinů navíc přitom zvyšuje riziko vážných zdravotních problémů, jež mohou jednoho dne postihnout nic netušící obyvatele nejen v Praze, ale v celé střední Evropě. Greenpeace žádá přijmout taková opatření, která by vedla k eliminaci těchto extrémě nebezpečných jedů.

Foto Greenpeace/Pavel Hořejší

O stránku vpřed.
Návrat k obsahu.
Přehled všech čísel magazínu.
Zpět na hlavní stránku.

created by New Art Entertainment s.r.o.