TOXICKÁ KAMPAŇ

Průmyslové závody vypouštějí toxické chemikálie, jež zamořují naši půdu, zemi, vodu a potraviny. Tyto jedy jsou často vysoce toxické a zůstávají v životním prostředí po dlouhá léta. Greenpeace se snaží zastavit spalování toxického odpadu a ukončit výrobu toxických produktů. Aktivisté brání shazování odpadu do moře, blokují výpusti jedovatých odpadů a snaží se zvýšit povědomí veřejnosti o nebezpečí průmyslového znečištění. Greenpeace též pracuje na eliminaci PVC, které při spalování uvolňuje karcinogenní dioxiny. Po celá léta Greenpeace usilovalo o mezinárodní dohodu, jež by jako první krok zakázala 12 nejtoxičtějších chemikálií známých jako perzistentní organické polutanty (POPs). Tyto látky vážně ohrožují zdraví a reprodukční schopnosti člověka. Smlouva byla nedávno přijata více než 90 zeměmi. Greenpeace nyní tlačí na vlády a jednotlivá průmyslová odvětví, aby přešly na tzv. čistou produkci, ve které budou jedovaté látky nahrazeny neškodnými.