Obsah

Milí čtenáři - Václav Vašků
Úvodník našeho tiskového mluvčího

Nebezpečný hazard lodi Pacific Swan
Radioaktivní odpad na cestě z Francie do Japonska

Přímé akce Greenpeace
Fotoreportáž

Otevřený dopis Greenpeace - Fred Pearce
Ne vlády, ale velké nadnárodní firmy mají sílu uspíšit změny

Krok správným směrem nebo absolutní prohra? - rozhovor
O tom, jak dopadla klimatická konference v Kjótu hovoříme s jejím přímým účastníkem Petrem Hlobilem

Dohoda z Kjóta klima nezachrání! - Tomáš Nenička
Mezinárodní úmluva z Kjóta má nedostatky

Vítězství ochrany přírody v Antarktidě - Hana Pernicová
V lednu vstoupil v platnost Madridský protokol, který bude 50 let chránit Antarktidu před drancováním

Vyhraná bitva o Brent Spar - Václav Vašků
Po dvou letech tahanic firma Shell oznámila, že svou ropnou plošinu Brent Spar rozebere na pevnině a zrecykluje

Projekt Fénix jako šance pro třetí tisíciletí - Tomáš Nenička
Zůstane loňská povodeň jen strašlivou tragédií? Nebo je tu šance využít obnovy k nastartování pozitivních trendů?

Dětem v Karlovicích bude topit Sluníčko! - Václav Vašků
Solární kolektory na střeše mateřské školky - první výsledek projektu Fénix

Testy potvrdily varování Greenpeace - Čestmír Hrdinka
Testování hraček z PVC potvrzuje podezření Greenpeace, že naše předpisy nechrání děti před škodlivými látkami

1998 - ROK OCEÁNŮ: Stop harpunám! - Marek Tomin