25/2001

Fotovoltaická "elektrárna" na SPŠE v Mohelnici

Mohelnice, 25. června 2001 - Malou fotovoltaickou elektrárnu, která vyrábí elektřinu přímo ze slunečního záření, připojila dnes slavnostně k rozvodné síti Střední průmyslová škola elektrotechnická (SPŠE) v Mohelnici. Akce je součástí vládou podporovaného programu Slunce do škol, jehož cílem je přiblížit moderní obvnovitelné zdroje energie nastupující generaci techniků a inženýrů. Dvanáct fotovoltaických panelů je za slunečného počasí schopno dodávat až 1200 Wattů výkonu a bude sloužit především jako pomůcka k výuce.

"Přesně o tohle nám šlo, když jsme v roce 1999 zahájili kampaň na podporu fotovoltaiky," prohlásil ředitel české pobočky Greenpeace Jiří Tutter a dodal, že solární energie je energií nadcházejícího století. "Solární systémy neprodukují oxid uhličitý a nepřispívají tak ke globálnímu oteplování," zdůraznil Tutter.

Program "Slunce do škol" byl vyhlášen ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem dne 8. prosince 1999 po předcházející osvětové kampani ekologické organizace Greenpeace. Cílem obou aktivit bylo napomoci rozvoji využívání čisté solární elektřiny v ČR. V rámci programu Slunce do škol mohou školy získat prostřednictvím Státního fondu životního prostředí až 100 % dotaci na pořízení demonstračního fotovoltaického zařízení.

Fotovoltaický systém od firmy SOLARTEC vyrábí elektrický proud přímou přeměnou slunečního záření a pomocí speciálního zařízení (střídače) jej dodává do běžné sítě 220 V v budově školy. Součástí demonstračního systému je i displej zobrazující základní údaje, jako je například okamžitý výkon, vyrobená energie, intenzita slunečního záření a teplota panelů. Monitorovací software umožňuje sledování systému a vyhodnocování jeho parametrů na připojeném počítači.

Fotovoltaika patří celosvětově mezi nejrychleji se rozvíjející obory s meziročním nárůstem výroby o 43 % (1999/2000). Jen v loňském roce byly na celém světě nainstalovány fotovoltaické systémy o celkovém výkonu 280 MW, a to zejména díky různým druhům státní podpory, které jsou této perspektivní technologii udělovány ve většině vyspělých zemí včetně Evropské unie.

Vládní programy na podporu solární energie mají přinést celou řadu pozitivních efektů. K nim patří zejména redukce emisí skleníkových plynů a dalších škodlivých látek a vytvoření nových pracovních příležitostí. Očekávaný rozvoj trhu s fotovoltaikou má přinést též prudký pokles cen fotovoltaických zařízení.

Fotovoltaické panely vyrábějí ekologicky naprosto čistou elektřinu přímo ze slunečního záření. Tyto malé elegantní "elektrárny" se umísťují na jižní střechy a fasády domů. Systémy neuvolňují žádné škodlivé látky ani radioaktivní odpad, jsou zcela tiché, bezpečné a navíc i výtvarně krásné. Na zemský povrch přitom dopadá 10 000 krát více sluneční energie, než kolik naše civilizace v současné době spotřebovává.

Před osvětovou kampaní Greenpeace v roce 1999 u nás prakticky neexistovaly fotovoltaické systémy, které by dodávaly elektřinu přímo do sítě. Dnes jsou podobné systémy, jako má SPŠE Mohelnice, namontovány již na patnácti školách a další se připravují. Zatímco na střední školy se montují větší systémy o výkonu 1,2 kilowattu, školy základní zatím montují systémy o výkonu pouhých 100 wattů. Program Slunce do škol je však i nadále otevřený. Školy mohou nyní získat státní dotaci 100 % na fotovoltaický systém do výkonu 220 W, střední průmyslovky pak až 85 % dotaci na systém o výkonu 1,2 kW.

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Václav Vašků, mobil: 0603/414 739

Internetové stránky o fotovoltaice a projektu Greenpeace 100 solárních škol:
http://www.solarni.cz/

Další informace o informační kampani Greenpeace z roku 1999:
http://www.greenpeace.cz/action/solartour/solar.htm

Informace o možnosti konkurenceschopnosti solární energie:
http://www.greenpeace.cz/release/00/000407.htm


Fotografie a video (Betacam i VHS) po domluvě v kanceláři Greenpeace

Tisk. zprávy