35/2001


Greenpeace žádá poslance, aby v zákoně o obalech trvali na vyloučení PVC

Praha, 25. října 2001 - Ekologická organizace Greenpeace se dnes obrátila na poslance Parlamentu se žádostí, aby v zákoně o obalech zachovali vyloučení obalů z PVC. Obaly z PVC se totiž běžně dostávají do komunálního odpadu a jsou-li spalovány, produkují vysoce toxické dioxiny. Zákon o obalech se má na plénu Poslanecké sněmovny parlamentu projednávat v pátek 26. října dopoledne.

Zákaz obalů z PVC byl přijat již na jaře 1997 v rámci zákona o odpadech a měl začít platit v lednu tohoto roku. Později se však PVC lobby podařilo tento termín prodloužit, takže s vyloučením obalů z PVC se počítalo až od ledna 2008. Nyní stejná lobby tlačí na poslance, aby nový zákon o obalech vůbec žádné restrikce vůči PVC neobsahoval.

"Apelujeme na poslance, aby nepodlehli tlaku úzké zájmové skupiny průmyslu PVC a usilovali spíše o ochranu zdraví obyvatelstva," prohlásil vedoucí toxické kampaně Greenpeace MUDr. Miroslav Šuta a dodal, že dioxiny vznikající při spalování obalů z PVC způsobují celou řadu vážných zdravotních problémů, mezi něž patří například poruchy plodnosti a rakovina jater, plic a žaludku.

Podle dostupných měření jsou obyvatelé České republiky vystaveni nekolikanásobně vyšší dávce dioxinů, než činí doporučení Světové zdravotnické organizace. V roce 1999 dostal každý Čech čtyřikrát vyšší dávku než průměrný Holanďan a dokonce šestkrát vyšší než obyvatel Kanady.

Od PVC se ustupuje na celém světě. Řada významných světových firem už vyloučila PVC ze svých produktů, mnohé obce, města či státy zavádějí vůči PVC restrikce a postupně je nahrazují bezpečnějšími materiály (2).

Pro politiku náhrady PVC se nedávno vyjádřil i Evropský parlament (EP).
Poslanci dne 3. dubna 2001 odhlasovali politiku náhrady měkčeného PVC (2) užívaného mezi jinými k výrobě dětských hraček nebo medicínských pomůcek. Měkčené PVC totiž obsahuje ftaláty, které jsou toxické a mohou se z výrobků uvolňovat. Pokusy na zvířatech prokázaly schopnost ftalátů poškozovat např. ledviny, jatra, varlata atd.

Také tzv. Zelená zpráva Evropské komise o ekologických problémech PVC vyhodnotila různé ekologické a zdravotní problémy vztahující se k PVC a ukázala, že ať už se vybere jakýkoli způsob likvidace odpadů z PVC, životní prostředí bude vždy trpět (3).

"Vyloučení obalů z PVC plně odpovídá strategii Evropské unie o nakládání s odpady. V dlouhodobém horizontu navíc představuje zlepšení zdravotního stavu českého obyvatelstva. A na to by poslanci měli při hlasování myslet především," zdůraznil MUDr Šuta.

Další informace:
MUDr Miroslav Šuta,
mobil: 0603/443 140
Václav Vašků,
mobil: 0603/414 739
tel: 02/2431 9667

Poznámky pro redakce:
(1) Úplný životní cyklus PVC je ve skutečnosti velmi špinavý proces. Jeho výroba zahrnuje vysoce toxická aditiva a produkuje nebezpečné emise chlorovaných látek a odpadů. Při spalování obalů z PVC vznikají prudce jedovaté dioxiny. Ty se uvolňují do okolí, pokud je komunální odpad s obsahem PVC spalován v lokálních topenišťích nebo ve spalovnách. Spálením jednoho kilogramu PVC ve spalovnách vzniknou dokonce dva až tři kilogramy odpadů, s nimiž je nutno zacházet jako s nebezpečným odpadem.

(2) Přes 200 měst v Rakousku, Holandsku, Německu, Švédsku, Lucembursku, Dánsku a Norsku má vlastní restriktivní politiky vůči PVC. Politiku vyloučení PVC oznámily mj. například i automobilové společnosti, např. Mercedes, BMX či Opel a světoznámé firmy LEGO, IKEA, a AEG.
Úplný seznam restrikcí vůči PVC na adrese:
http://www.greenpeace.org/~toxics/reports/restrictions.pdf

(3) GREEN PAPER - Environmental issues of PVC http://europa.eu.int/comm/environment/pvc/index.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/report6.htm

Další odkazy:
http://www.greenpeace.cz/release/00/000727.htm
http://www.greenpeace.cz/release/01/010404.htm


Tisk. zprávy