36/2001

Žádost o pěstování GM pšenice v ČR zamítnuta

Praha, 6. listopadu 2001 - Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace dnes přivítala rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) ukončit schvalovací řízení k žádosti společnosti Monsanto pěstovat v České republice geneticky manipulovanou (GM) pšenici. Společnost Monsanto nadále nebude moci v ČR provádět pokusy pokusy se svou GM pšenicí, jež není povolena nikde v Evropě (1).

"Je to skvělá zpráva pro všechny české zemědělce. Jsme rádi, že se Česká republika nestala první evropskou zemí, která by tento nebezpečný experiment povolila," prohlásila koordinátorka genetické kampaně Greenpeace Zuzana Piknová a dodala, že pokud by v ČR k pěstování manipulované pšenice došlo, mohlo by to znamenat ztrátu exportu pro české zemědělce.

Greenpeace již dříve upozornilo, že jakékoliv pěstování GM pšenice na území ČR by mohlo mít devastující dopady na možnosti exportu českých zemědělců do zahraničí. Pokud by totiž došlo ke kontaminaci přirozené pšenice, mohlo by u nás dojít ke stejné situaci jako v Maďarsku. Maďarsko totiž ztratilo možnost vyvážet řepku olejnou do Německa poté, co vyšlo najevo, že maďarská řepka byla pravděpodobně kontaminována geneticky manipulovanou řepkou experimentálně pěstovanou na pokusných políčkách.

Česká republika v současné době vyváží okolo milionu tun pšenice ročně. V roce 2000 činily tržby z vývozu pšenice přes 3 miliardy korun.

V červnu tohoto roku požádala firma Monsanto ministerstvo životního prostředí (MŽP) o povolení k pěstování tzv. Roundup ready pšenice v České republice (2). Greenpeace vyzvalo kompetentní orgány, aby tuto žádost zamítly a v rámci správního řízení vzneslo k žádosti firmy Monsanto zásadní připomínky (3).

Přes záporný postoj ministerstva zemědělství (MZe) k udělení povolení však bylo správní řízení pouze přerušeno do 23. října s tím, že společnost Monsanto má do této doby poskytnout doplňující informace k jednotlivým připomínkám. V průběhu října pak náhle společnost Monsanto podala žádost o prodloužení lhůty, během níž má dodat doplňující informace, a to alespoň o 10 měsíců. Dne 30. října 2001 MŽP žádost o prodloužení přerušení správního řízení definitivně zamítlo (4).

"Zamítnutí žádosti firmy Monsanto je naprosto správným řešením. Pěstování geneticky manipulované pšenice se pokládá za nebezpečný experiment na celém světě. Důkazem toho je i skutečnost, že její pěstování nebylo povoleno v žádné evropské zemi," uvedla Piknová a dodala, že proti experimentům s GM pšenicí se bouří obchodníci a farmáři zejména v Kanadě, která je největším vývozcem této plodiny na světě (5). "Jsme rádi, že i nadále budou mít spotřebitelé jistotu, že pšeničný chleba, který si koupí, nebude geneticky manipulován," zdůraznila Piknová.

Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace
tel.: 02/ 2431 9667
e-mail: piknova.zuzana@ cz.greenpeace.org
Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace, mobil: 0603/414 739
tel.: 02/2431 9667


Poznámka:
(1) Monsanto letos pěstovalo GM pšenici pokusně ve šlechtitelské stanici v Barnišovicích u Znojma. http://www.greenpeace.cz/release/01/010622.html

(2) Podle zákona č.153/2000 Sb. o nakládání s GMO a produkty musela firma Monsanto do konce června požádat MŽP o možnost pěstovat GM Roundup ready pšenici v ČR. Firma tak učinila 8. června tohoto roku s tím, že by u nás chtěla pokusně pěstovat GM pšenici v období 2001 až 2010.

(3) Hlavní výhrady Greenpeace k žádosti firmy Monsanto pěstovat v ČR geneticky manipulovanou pšenici je možné nalézt na internetové adrese:
http://www.greenpeace.cz/release/01/010809.htm

(4) Ministerstvo životního prostředí zamítlo žádost firmy Monsanto z procesních důvodů. V dopise adresovaném organizaci Greenpeace je mj. uvedeno: "Ministerstvo životního prostředí nepovažuje prodloužení přerušení správního řízení a lhůty k dodání požadovaných informací za účelné... Z uvedeného důvodu a s přihlédnutím ke stanoviskům dalšího účastníka řízení, dále MZ, MZe a ČK GMO vydává MŽP zamítavé rozhodnutí." Viz. dopis ředitele odboru environmentálních rizik, Ing. Karla Bláhy, CSc. adresovaný Greenpeace ze dne 30. října 2001.

(5) Protest proti pěstování GM pšenice v Kanadě již podepsalo více než 300 kanadských a mezinárodních organizací. Viz. např.:
http://www.greenpeacecanada.org/e/news/010731b.html
http://www.cropchoice.com/leadstry.asp?recid=233
http://www.biotech-info.net/GM_wheat_panned.html

Tisk. zprávy