FOTO


Aktivisté Greenpeace dnes postavili největší sluneční elektrárnu v Čechách

Praha, 14. června 1999 - Doposud největší solární elektrárnu v Čechách postavili dnes aktivisté Greenpeace před budovou generálního ředitelství rozvodných energetických závodů v Praze. Elektrárna se skládá z 30 fotovoltaických panelů o celkové ploše 19 čtverečních metrů, které vyrábějí ekologicky čistou elektřinu přímo ze slunečního záření.

"Chtěli jsme ukázat, že vyrábět elektřinu ze Sluníčka a dodávat ji do sítě je technicky velice jednoduché," prohlásil ing. Tomáš Nenička, koordinátor klimatické kampaně Greenpeace. "Prostě připojíte své solární panely přes speciální střídač do zásuvky a elektroměr se roztočí opačným směrem - začne odečítat kilowatthodiny z vašeho účtu."

Cílem dnešní akce bylo požádat rozvodné závody, aby odstranily administrativní bariéry a začaly ekologicky čistou solární elektřinu za slušnou cenu vykupovat. Teprve pak se tyto sluneční elektrárny budou moci objevit na střechách prvních domů a škol.

Ekologická organizace Greenpeace dnes nabídla rozvodným závodům Pražská energetika první kilowatthodiny vyrobené ze Sluníčka. Během akce předali zástupci Greenpeace podniku symbolickou zvětšeninu faktury, v níž rozvodným závodům naúčtovali devět korun devadesát haléřů za první dodanou kilowatthodinu solární elektřiny.

Maximální výkon solární elektrárny Greenpeace je 2,25 kilowattu. Systém je schopen vyrobit přibližně 2500 kWh elektrické energie za rok, což odpovídá spotřebě průměrné pražské domácnosti, která elektřinu nepoužívá k vytápění ani k ohřevu vody.

Propagace čisté solární energie je součástí aktivit Greenpeace na ochranu klimatu. "Podobné solární systémy jako ten náš mohou postupně nahrazovat tepelné elektrárny a snižovat emise oxidu uhličitého, které způsobují globální oteplování a klimatické změny," zdůraznil Nenička.

Podle Greenpeace by i české rozvodné závody měly přijmout svůj díl odpovědnosti za globální oteplování a začít činit opatření k odvrácení hrozící klimatické katastrofy. Greenpeace vyzývá rozvodné závody, aby zvýšily podíl obnovitelných zdrojů na elektřině, kterou prodávají svým odběratelům. "Chceme, aby určitá část elektřiny, kterou závody prodávají, byla vyrobena ze sluníčka," upřesnil Nenička.

Podobných "solárních elektráren", jakou dnes aktivisté Greenpeace postavili v Praze, existují na celém světě už desítky tisíc. V řadě zemí, k nimž patří mj. Holandsko, Japonsko, Německo, Španělsko a USA, dnes vlády i energetické firmy výrobu solární elektřiny aktivně podporují. A to buď dotacemi na nákup fotovoltaických panelů nebo zvýhodněnými výkupními cenami solární elektřiny. Výsledkem těchto aktivit jsou desetitisíce "solárních" budov a rozvíjející se trh, který pomáhá odstraňovat překážky, jež solární elektřině doposud stojí v cestě.

Dnešní akce předcházela čtrnáctidennímu turné Greenpeace na podporu solární energie s názvem Solar Tour '99, které bude oficiálně zahájeno v úterý 15. června v Plzni.


Další informace:
Ing. Tomáš Nenička
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/443 140
e-mail: tnenicka@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |