Sluneční elektrárna Greenpeace na Karlově mostě

Karlův mostKarlův most

Praha, 20. června 1999 - Solární energii jako jeden ze zdrojů, který může pomoci odvrátit hrozbu globálního oteplování, propagovali dnes aktivisté Greenpeace na Karlově mostě v Praze. Sluníčko funguje, dejme mu šanci! vybízeli aktivisté slunící se v plavkách před solární elektrárnou, která vyráběla proud ze slunečního záření a zdarma jej dodávala do veřejné elektrické sítě.

"Příští století bude stoletím Slunce a obnovitelných zdrojů. Toto poselství záměrně připomínáme na prastarém Karlově mostě, a to právě v magickém období letního slunovratu," prohlásil během akce ing. Tomáš Nenička, koordinátor klimatické kampaně Greenpeace a dodal, že vyrábět elektřinu ze Sluníčka a dodávat ji do sítě je dnes už velice jednoduché.

Spalování fosilních paliv, jako jsou uhlí, ropa a zemní plyn způsobuje hromadění oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře. Ten působí jako hlavní skleníkový plyn, jenž zabraňuje unikání tepla ze Země zpět do vesmíru. Vědci jsou přesvědčeni, že takto ohříváme naší planetu. Pokud s tím něco neuděláme, můžeme očekávat ještě větší extrémy počasí - vedra, ničivé povodně, nevídaně silné bouře a častější sucha.

Karlův most Propagace čisté solární energie je součástí aktivit Greenpeace na ochranu klimatu. Solární energie a další obnovitelné zdroje, jako například vodní a větrná energie, totiž neprodukují oxid uhličitý a nepřispívají ke globálnímu oteplování. "Musíme podniknout všechny kroky, abychom globální oteplování zastavili," zdůraznil Nenička. "Využití slunečního záření k výrobě energie je jednou z možností, která nám při tom může pomoci."

Životadárné Slunce zásobuje naši planetu přebytkem té nejčistší energie, jakou známe. Každým okamžikem dopadá na Zemi 10 000krát více energie, než kolik jí lidstvo potřebuje. Na Slunce se můžeme spolehnout - bude na naší obloze zářit ještě nejméně 7 miliard let.

"Dnešní akcí jsme chtěli ukázat, že výrobcem elektřiny ze Slunce by se už brzy mohl stát doslova každý z nás," připomněl Nenička a dodal, že právě to je pravděpodobně důvod, proč se vlády a kompetentní místa solární energii stále vysmívají.

"Sluníčko nepatří nikomu a přitom zdarma svítí všem. Dokud vlády a velké nadnárodní společnosti nenajdou způsob, jak mezi Slunce a nás strčit své hodiny, budou stále tvrdit, že využití sluneční energie patří budoucnosti," řekl Nenička.

Dnešní akce na podporu solární energie je součástí mezinárodního turné Greenpeace s názvem Solar Tour´99. To začalo letos v březnu na Maltě a pak pokračovalo několikatýdenní cestou po Španělsku a Francii. Česká část Solar Tour '99 navštíví kromě Prahy ještě Brno, Olomouc a Opavu.


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org

| Novinky | Tisk. zprávy |