Sluneční elektrárna Greenpeace vyráběla v Olomouci elektrický proud a vařila "solární kávu"

Olomouc, 23. června 1999 - Aktivisté mezinárodní ekologické organizace Greenpeace dnes na Horním náměstí v Olomouci vařili zájemcům "solární kávu" pomocí elektřiny vyrobené ze Sluníčka. Akce se konala v rámci mezinárodního turné na podporu solární energie Solar Tour ´99, jehož součástí je i výstava o solární energii s velkou fotovoltaickou elektrárnou Greenpeace. Ta už druhý týden vyrábí elektřinu ze slunečního záření a zdarma ji dodává do veřejné elektrické sítě.

"Vyrábět elektřinu ze Sluníčka a dodávat ji do sítě je technicky velice snadné," prohlásil při zahájení výstavy v Olomouci ing. Tomáš Nenička, koordinátor klimatické kampaně Greenpeace. "Naše elektrárna je schopna vyrábět proud i při špatném počasí. Přestože je v posledních dnech stále zataženo nebo prší, naše elektrárna od minulého týdne dodala do sítě už 5 kilowatthodin ekologicky zcela čisté elektřiny. Také obyvatelé Olomouce budou dnes alespoň trošku svítit naší elektřinou vyrobenou ze Sluníčka."

Solární elektrárna Greenpeace je jedno z prvních zařízení v České republice, které je schopno dodávat elektřinu do veřejné elektrické sítě. To umožňuje zvláštní zařízení s názvem Sunny Boy, které je schopno "přifázovat" se pomocí běžné síťové šňůry k okruhu 220 voltů a dodávat do něj proud s přesně stejnými parametry, jaké má rozvodná síť. Zařízení má technické osvědčení a certifikát pro všechny státy Evropské unie.

Maximální výkon sluneční elektrárny Greenpeace je 2,25 kilowattu. Systém se skládá z 30 panelů o celkové ploše 19 čtverečních metrů a je schopen vyrobit přibližně 2500 kWh elektrické energie za rok. To odpovídá spotřebě průměrné pražské domácnosti, která elektřinu nepoužívá k vytápění ani k ohřevu vody.

"Přichází čas, kdy se výrobcem solární elektřiny bude moci stát doslova každý z nás," upozornil Nenička. "Takových solárních elektráren, jako je ta naše, fungují dnes ve světě už desítky tisíc."

Fotovoltaické systémy se umisťují na jižní střechy a fasády domů. Solární energetika je odvětvím, kterému se předpovídá fantastická budoucnost. Každý rok se vyrobí a prodá v průměru vždy o 16 % solárních článků více než v roce předchozím. Bude-li se solární průmysl vyvíjet současným tempem, může v roce 2020 kapacita takovýchto malých solárních elektrárniček dosáhnout 106 000 megawattu a vyrábět více elektřiny než 50 Temelínů dohromady.

Propagace čisté solární energie je součástí aktivit Greenpeace na ochranu klimatu. Solární energie a další obnovitelné zdroje jako například vodní a větrná energie totiž neprodukují oxid uhličitý a nepřispívají tak ke globálnímu oteplování.

"Solární energie je báječné řešení," zdůraznil Nenička. "Fotovoltaické elektrárny neprodukují žádné škodlivé látky ani radioaktivní odpad, jsou zcela tiché, bezpečné a navíc i výtvarně krásné. Na zemský povrch přitom dopadá 10 000 krát více sluneční energie, než kolik naše civilizace v současné době spotřebovává."

Také v České republice by fotovoltaickými panely mohly být pokryty desítky, ne-li stovky tisíc střech. Masivnímu rozšíření solárních panelů však zatím brání jejich poměrně vysoká cena. Pro rozvoj solární energie však hovoří fakt, že ceny fotovoltaických článků neustále klesají. Od roku 1980 ceny klesly již o 80 %. Očekává se, že s hromadnou výrobou a prodejem se jejich cena ještě výrazně sníží. Obrovský potenciál trhu s fotovoltaikou už si uvědomily například i největší ropné koncerny na světě Shell a BP (British Petrol). Ty nyní začínají investovat do továren na výrobu fotovoltaických článků.

Cílem nynějších aktivit Greenpeace je, aby trh s fotovoltaikou byl konečně nastartován také v České republice. Na rozdíl od jiných evropských zemí u nás zatím žádná podpora pro solární elektřinu neexistuje. Výrobu elektřiny z uhlí a jádra přitom stát v minulých letech dotoval částkou nejméně deseti miliard korun ročně. Greenpeace nyní usiluje, aby vláda České republiky přesměrovala svoje dotace od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům. "Chceme, aby vláda podpořila využívání solární energie a zavedla konkrétní program na podporu fotovoltaiky," upřesnil Nenička.


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org

| Novinky | Tisk. zprávy |