Smrtonosné plutonium

Koncem července vypluly z Velké Británie a Francie dvě lodi na přísně tajnou plavbu kolem poloviny světa. Náklad? Přibližně 446 kilogramů vysoce radiotoxického plutonia využitelného pro atomové zbraně. Cíl? Japonsko. Ironií osudu doplul náklad do Japonska v době největší jaderné havárie v historii země. V přepracovacím závodě Tokaimura se v té chvíli rozběhla řetězová reakce podobná té, která probíhá v atomové bombě.

Greenpeace proti nebezpečné plavbě uspořádalo celou sérii protestů. Organizace už léta upozorňuje, že další výroba plutonia vážně poškozuje životní prostředí a zvyšuje nebezpečí jaderné války.

Nákladní lodě Pacific Teal a Pacific Pintail vezly plutonium v podobě celkem 40 článků tzv. směsného jaderného paliva MOX (mixed oxide nuclear fuel). Výroba a transport směsného paliva obsahujícího plutonium s sebou přináší hned několik vážných nebezpečí. Především se zvyšuje riziko, že cílová země zneužije plutonium na výrobu jaderné zbraně. Dále tu existuje potenciální hrozba, že některé nedemokratické režimy nebo teroristé se pokusí zmocnit nákladu plutonia na otevřeném moři násilím. (V minulosti již k podobným případům došlo.)

Ačkoliv náklady obou lodí obsahovaly dostatek plutonia ke zkonstruování téměř 100 atomových bomb, plavidla neměla žádný ozbrojený doprovod. Japonská vláda a elektrárenské společnosti TEPCO a KEPCO se raději rozhodly plavbu utajit, než aby nasadily přísná bezpečnostní opatření, která by pravděpodobně veřejnost šokovala svou vysokou cenou a antidemokratickým charakterem.

Vlády Velké Británie a Francie odmítly připustit mezinárodní proceduru posouzení vlivu tohoto transportu na životní prostředí. Pokud by došlo například ke ztroskotání lodi, mohlo by to ohrozit desítky pobřežních národů. Přesto vlády dotčených zemí nebyly o trase plavby vůbec zpraveny a nebyl s nimi konzultován žádný plán pro případ havárie.

Tento transport plutoniového paliva by měl být prvním z mnoha. Podle současných plánů by mělo být v přepracovacích závodech Francie a Velké Británie separováno celkem asi 45 tun plutonia z vyhořelého paliva japonských jaderných elektráren. Plutonium by mělo být vráceno zpět do Japonska do konce roku 2010.

Japonská vláda a průmysl tvrdí, že tak velké množství plutonia potřebují pro svůj japonský jaderný program. Dosud však nebyla pomocí tohoto plutonia vyrobena žádná elektřina. Fakta zveřejněná v poslední době navíc odhalují, že užívání plutonia pro jaderné elektrárny není výhodné ani technicky ani ekonomicky.


Loď Pacific Pintail se přibližuje k jaderné elektrárně Takahama. Nedaleko odtud zatím probíhá nejhorší jaderná havárie v dějinách Japonska, 1. říjen 1999.
Foto Greenpeace/Andrew MacColl


Místní občanské iniciativy ve Fukuoka v jižním Japonsku protestují proti dovozu směsného paliva MOX a možnosti jeho použití v reaktoru Genkai, 5. září 1999.
Foto Cobbing/Greenpeace


Loď Pacific Teal s nákladem plutonia využitelného pro jaderné zbraně vyplouvá z přístavu Cherbourg ve Francii na svou tajnou plavbu do Japonska, 21. červenec 1999.
Foto Greenpeace/Andrew MacColl

O stránku vpřed.
Návrat k obsahu.
Na další stránku
Přehled všech čísel magazínu.
Zpět na hlavní stránku.

created by New Art Entertainment s.r.o.