7/2001

ČEZ se rozhodl zničit své kritiky:
Elektrárenská společnost žaluje Greenpeace o 5 milionů korun

Praha, 26. března 2001 - Největší elektrárenská společnost ČEZ, a.s. žaluje českou pobočku ekologické organizace Greenpeace za údajné poškození "dobrého jména" o 5 milionů korun. Soudní líčení proběhne ve středu 28. března 2001 v 9:00 hodin dopoledne u Obvodního soudu pro Prahu 6, Čkalova ulice č. 18, v místnosti č. 203.

ČEZ svou žalobu zakládá na skutečnosti, že organizace Greenpeace v srpnu 2000 upozornila na možnou manipulaci s dokumentací související s podezřením na nepovolenou opravu primárního okruhu 1. bloku jaderné elektrárny Temelín.

Greenpeace na základě výpovědi svědků, kteří si v obavě o svoji bezpečnost přejí zůstat v anonymitě, podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Greenpeace tuto skutečnost zveřejnilo prostřednictvím tiskové zprávy (1).

Policejní vyšetřování případu trvalo dva měsíce, po aktivaci 1. bloku Temelína bylo však náhle odloženo. Vyšetřování tohoto podezření, které provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) však doposud trvá.

"Zdá se, že ČEZ se rozhodl začít oponenty a kritiky Temelína likvidovat finančně," prohlásil Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR. Orgnizace Greenpeace je přesvědčena, že v této kauze se mj. jedná i o vážný útok na svobodu vyjadřování, zakotvenou mj. v Základní listině práv a svobod, konkrétně v článku 17. Tato práva jsou zakotvena též v Evropské konvenci lidských práv (článek 10 a 11).

"Jestliže má občan nebo organizace vážné podezření, že někdo nebo něco ohrožuje naši bezpečnost, máme přece právo upozornit na věc orgány činné v trestním řízení, aby věc řádně vyšetřili. Pokud bychom toto právo ztratili, byl by to návrat do totalitního režimu," zdůraznil Tutter.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:

Václav Vašků,
mobil: 0603/414 739
e-mail:vvasku@cz.greenpeace.org

Jan Haverkamp (anglicky, německy),
mobil: 0603/569 243
tel.: 02/24 31 96 67

Jiří Tutter,,
ředitel Greenpeace ČR,
tel.: 02/24 31 96 677

Poznámka pro redakce:
1) ČEZ žaluje Greenpeace na základě tiskových zpráv ze dne 14. a 28. srpna 2000, jež jsou k dispozici na internetových stránkách Greenpeace: www.greenpeace.cz konkrétně na adresách: http://www.greenpeace.cz/release/00/000814.htm
http://www.greenpeace.cz/release/00/000828.htm
Druhá rozšířená žaloba ČEZ na Greenpeace ze dne 10. října 2000 se ještě zmiňuje o tiskové zpráve Greenpeace ze dne 9. října 2000, která je rovněž k dispozici na internetové adrese:
http://www.greenpeace.cz/release/00/001009.htm

Tisk. zprávy