8/2001

ČEZ se bude soudit s Greenpeace
o svoji "dobrou pověst"

Praha, 27. března 2001 - Ekologická organizace Greenpeace bude zítra čelit soudnímu procesu, v němž elektrárenská společnost ČEZ a.s. požaduje po Greenpeace odškodné 5 milionů korun za údajné poškození "dobrého jména" firmy (1).

Greenpeace však považuje tuto žalobu za absurdní. ČEZ totiž žaluje ekologickou organizaci pouze za to, že upozornila na podezření, že v Temelíně existují závažné bezpečnostní problémy a žádala jejich řádné prošetření (2).

"Udělali jsme pouze to, co je právem a morální povinností každého občana, dozví-li se o možné skutečnosti, která by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví lidí nebo poškodit přírodu a životní prostředí," prohlásil Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR.

Podle informací, které se Greenpeace podařilo získat, existuje vážné podezření, že na 1. bloku Temelína došlo v roce 1994 k nepovolené opravě potrubí hlavního primárního okruhu reaktoru. Greenpeace tuto informaci nejprve několik měsíců prověřovalo, zda nejde o provokaci.

"Celou záležitost jsme nejprve konzultovali se špičkovými zahraničními odborníky na jaderné reaktory. Ti nás varovali, že pokud se podezření na nepovolenou opravu prokáže, mohlo by v Temelíně dojít k havárii s nedozírnými následky. Proto jsme na celou věc nejprve upozornili Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) - nejvyšší kontrolní orgán, jehož povinností je bdít nad jadernou bezpečností," uvedl Tutter.

SÚJB však zpočátku nebral podnět Greenpeace vážně a proto se organizace obrátila přímo na vládu a zároveň podala trestní oznámení na neznámého pachatele. SÚJB se tímto závažným podezřením začal zabývat až se značným spožděním a vyšetřování dodnes neukončil (3). SÚJB organizaci Greenpeace později nepřímo potvrdil, že řada podezření, na které Greenpeace upozorňovalo, je zřejmě oprávněná. K opravě inkriminovaného potrubí například chybí kompletní dokumentace a není tudíž známo, jak byla vlastně provedena.

"Jsme velmi znepokojeni, že SÚJB neinformoval o průběžných výsledcích tohoto šetření Vládu ČR ve své pravidelné čtvrtletní zprávě o bezpečnosti Temelína," upozornil Tutter a dodal, že tato závažná věc se tudíž nedostala ani do agendy mezinárodního posouzení bezpečnosti Temelína dohodnutého v Melku.

"Vzhledem k žalobě, jejímž pravděpodobným cílem je umlčet naši nepohodlnou kritiku, budeme trvat na tom, aby ČEZ a SÚJB zpřístupnili veškerou dokumentaci, která se týká tohoto případu," zdůraznil Tutter.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:

Václav Vašků,
mobil: 0603/414 739
e-mail:vvasku@cz.greenpeace.org

Jan Haverkamp (anglicky, německy),
mobil: 0603/569 243
tel.: 02/24 31 96 67

Jiří Tutter,,
ředitel Greenpeace ČR,
tel.: 02/24 31 96 677

Poznámka pro redakce:
1) Soudní líčení proběhne ve středu 28. března 2001 v 9:00 hodin dopoledne u Obvodního soudu pro Prahu 6, Čkalova ulice č. 18, místnosti č. 203.

(2) ČEZ žaluje Greenpeace na základě tiskových zpráv ze dne 14. a 28. srpna 2000, jež jsou k dispozici na internetových stránkách Greenpeace
konkrétně na adresách:
http://www.greenpeace.cz/release/00/000814.htm
http://www.greenpeace.cz/release/00/000828.htm
Druhá rozšířená žaloba ČEZ na Greenpeace ze dne 10. října 2000 se ještě zmiňuje o tiskové zpráve Greenpeace ze dne 9. října 2000, která je rovněž k dispozici na internetové adrese:
http://www.greenpeace.cz/release/00/001009.htm

(3) Viz. např. dopis SÚJB adresovaný Greenpeace dne 9. 3. 2001

Tisk. zprávy