33/2001

Greenpeace: Stop geneticky manipulované pšenici!

Brno - 16.10.2001 - U příležitosti dnešního Světového dne výživy uspořádala ekologická organizace Greenpeace protestní akci v Brně, jejímž cílem bylo upozornit na skutečnost, že firma Monsanto hodlá v České republice pěstovat geneticky manipulovanou (GM) pšenici. Greenpeace varovalo, že rozšíření manipulované pšenice, jejíž pěstování není v Evropské Unii povoleno, by mohlo mít negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na možnosti exportu českých zemědělců.

Před sídlem nadnárodního koncernu Monsanto v Brně nabízeli aktivisté Greenpeace nejznámější pšeničný výrobek - chléb a zároveň zahájili petiční podpisovou akci nazvanou: "Stop geneticky manipulované pšenici v České republice". Na závěr protestní akce se aktivisté Greenpeace pokusili zástupcům společnosti Monsanto předat symbolický dárek - pětikilový pecen chleba.

"Chléb je základem naší potravy. Dojde-li jednou ke kontaminaci pšenice, nikdo z nás si pak už nebude moci svobodně vybrat, zda chce manipulované potraviny konzumovat či ne," varovala vedoucí genetické kampaně Greenpeace Zuzana Piknová a poukázala na genetickou kontaminaci kukuřice, ke které přes mnohá bezpečnostní opatření došlo v zemi původu této plodiny Mexiku.

Mexiko je tzv. centrem diverzity kukuřice, kde se vyskytuje více než 300 původních variet této plodiny. Ty jsou společným světovým bohatstvím a mexická vláda je zavázána toto bohatství chránit. V minulých dnech však vyšlo najevo, že některé vzácné původní druhy již byly kontaminovány geneticky manipulovanou kukuřicí zavlečenou sem z USA (1).

Nadnárodní koncern Monsanto chce nyní provádět experimenty se svou geneticky manipulovanou pšenicí také u nás. V červnu tohoto roku požádala firma ministerstvo životního prostředí (MŽP) o povolení k pěstování tzv. Roundup ready pšenice v České republice (2). Greenpeace vyzvalo kompetentní orgány, aby tuto žádost zamítly a v rámci správního řízení vzneslo k žádosti firmy Monsanto zásadní připomínky (3). Přes záporný postoj ministerstva zemědělství k udělení povolení pěstovat v ČR GM pšenici bylo však správní řízení pouze přerušeno do 23. října s tím, že společnost Monsanto má do této doby poskytnout doplňující informace k jednotlivým připomínkám.

Greenpeace již dříve upozornilo, že jakékoliv pěstování GM pšenice na území ČR by mohlo mít devastující dopady na možnosti exportu českých zemědělců do zahraničí. Pokud by došlo ke kontaminaci pšenice, mohlo by u nás dojít ke stejné situaci jako v Maďarsku. Maďarsko totiž ztratilo možnost vyvážet řepku olejnou do Německa poté, co vyšlo najevo, že maďarská řepka byla pravděpodobně kontaminována geneticky manipulovanou řepkou experimentálně pěstovanou na pokusných políčkách.

"Česká republika se nesmí stát zemí, v níž si nadnárodní koncerny budou dělat nebezpečné experimenty se svými geneticky manipulovanými výrobky," zdůraznila Piknová.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Ing. Zuzana Piknová,
vedoucí genetické kampaně Greenpeace
tel.: 02/ 2431 9667

e-mail: piknova.zuzana@ cz.greenpeace.org
Václav Vašků, mobil: 0603/414 739
Greenpeace, tel: 02/2431 9667


POZNÁMKY PRO REDAKCE:
(1) Centra diverzity hospodářských plodin jsou důležitým zdrojem genofondu pro získávání nových odrůd a vlastností, například odolnosti vůči škůdcům nebo klimatickým podmínkám. Testy původních odrůd kukuřice v 22 domorodých komunitách v mexických státech Oaxaca, Puebla a Guanajuato odhalily genetickou kontaminaci v 15 z nich. Vzorky v 13 případech prokázaly kontaminaci GM až do výše 10 procent, ve zbývajících dvou případech bylo procento kontaminace ještě vyšší, avšak výsledky dosud nebyly publikovány. Kontaminace pochází z geneticky manipulované kukuřice, která byla do Mexika importována z USA. Mexická vláda přitom již v roce 1998 na pěstování GM plodin vyhlásila moratorium a to ze snahy ochránit světové centrum před genetickým znečištěním.

(2) Podle zákona č.153/2000 Sb. o nakládání s GMO a produkty musela firma Monsanto do konce června požádat MŽP o možnost pěstovat GM Roundup ready pšenici v ČR. Firma tak učinila 8. června tohoto roku s tím, že by u nás chtěla pokusně pěstovat GM pšenici v období 2001 až 2010.

(3) Hlavní výhrady Greenpeace k žádosti firmy Monsanto o možnost pěstovat v ČR geneticky manipulovanou pšenici je možné nalézt na internetové adrese:
http://www.greenpeace.cz/release/01/010809.htm

Další informace též na adresách:
http://www.greenpeace.cz/release/01/010614.htm
http://www.greenpeace.cz/release/01/010622.html


Pro fotografie a video (Betacam i VHS) o genetické kontaminaci centra biodiverzity kukuřice v Mexiku volejte prosím tiskového mluvčího

Tisk. zprávy