42/2001

Greenpeace zveřejňuje zprávu o utajené opravě
v Temelíně
ČEZ ale žaluje Greenpeace za šíření poplašné zprávy

Praha/Paříž, 13. prosince 2001 - Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace dnes na tiskových konferencích v Praze a Paříži zveřejnila zprávu o tajné opravě svaru potrubí primárního okruhu s reaktorovou nádobou na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín. Zpráva mj. dochází k závěru, že česká policie byla při vyšetřování tohoto případu v roce 2000 pravděpodobně záměrně navedena na falešnou stopu a vyšetřovala úplně jiné potrubí. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) výsledky své vlastní inspekce tají a odmítá zveřejnit dokonce i číslo inspekčního protokolu (1). Greenpeace poskytlo tuto zprávu společnosti EdF, která je horkým kandidátem na převzetí Temelína v rámci privatizace ČEZu, Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) a komisaři EU Günteru Verheugenovi. Elektrárenská společnost ČEZ, která rovněž obdržela kopii zprávy, však podalo na zástupce ekologické organizace trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy.

"Jsme hluboce znepokojeni tím, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost jakožto nezávislý orgán státního dozoru selhal ve své povinnosti případ vyšetřit," prohlásil Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR.

V červenci 2000 byla organizace Greenpeace informována očitým svědkem, že na Temelíně došlo v roce 1994 k závažné závadě, která by mohla ohrozit bezpečnost této jaderné elektrárny.

Při montáži primárního okruhu na 1. bloku JE Temelín bylo potrubí přivádějící chladící kapalinu přivařeno k reaktorové nádobě v chybné poloze (vzhůru nohama). Po zjištění, že tuto fatální chybu nelze opravit v duchu technických předpisů, se pracovníci rozhodli pro její utajení a provedení nepovolené opravy. Původní svar, kterým bylo potrubí přivařeno přímo k reaktorové nádobě, byl v tomtéž místě rozřezán, potrubí otočeno do správné polohy a přivařeno zpět. Aby nedošlo k odhalení opravy, musela být také zmanipulována dokumentace.

Greenpeace konzultovalo celou věc se zahraničními experty na jadernou problematiku a zjišťovalo, do jaké míry může tato situace opravdu ohrozit jadernou bezpečnost elektrárny Temelín. Ti ale vyjádřili obavu, že nepovolená oprava tohoto druhu by mohla vést až k utržení hlavního cirkulačního potrubí a tím k vážné jaderné havárii.

Po setkání svědka s nezávislými zahraničními experty (kteří nakonec vyjádřili přesvědčení, že svědek hovoří pravdu), podalo Greenpeace koncem srpna 2000 trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z obecného ohrožení (1).

Aniž by se společnost ČEZ pokusila alespoň zjistit, zda skutečně k něčemu nedošlo, podala hned následující den žalobu na Greenpeace pro poškození dobrého jména s nárokem na pětimilionové odškodné a trestní oznámení na ředitele organizace pro šíření poplašné zprávy.

Teprve 12. prosince 2000 nařídil SÚJB hloubkovou inspekci. V průběhu této inspekce zprostředkovalo Greenpeace celkem tři rozhovory svědka s inspektorem SÚJB pro svařování. Dva telefonické a jeden osobní se zachováním anonymity svědka. Po těchto rozhovorech inspektor označil výpověď svědka za důvěryhodnou.

Greenpeace požádalo soud, aby inspektoři, kteří inspekci prováděli, byli předvoláni jako svědci do nadcházejícího soudního procesu společnosti ČEZ proti Greenpeace. Nato společnost ČEZ v den soudu svou žalobu stáhla (2).

Svědek prostřednictvím Greenpeace identifikoval inkriminované potrubí a svar na nákresu reaktoru poskytnutém SÚJB, kde nebyla uvedena čísla jednotlivých potrubí a svarů. Tento nákres Greenpeace předalo SÚJB. Policie poté provedla v rámci vyšetřování expertní analýzu jednoho ze svarů, jehož číslo jí sdělil buď SÚJB nebo ČEZ. Ta údajně neprokázala, že by byl svar opakován.

Teprve při osobním jednání zástupců Greenpeace s vedením SÚJB dne 4. října 2001 vyšlo najevo, že policie byla navedena k expertize jiného potrubí, než které označil svědek. Svědek označil potrubí č. 1-4, policie analyzovala svar č. 5 na potrubí č. 1-1. Vedení SÚJB při tomto jednání nebylo schopno vyloučit možnost nepovolené opravy na primárním okruhu. V současné době SÚJB dokonce popírá, že úřad vykonal kontrolu dokumentace inkriminovaného svaru u montážní firmy Modřanská potrubní.

"Vedení SÚJB zatajuje výsledky svého šetření a protokol, který na základě šetření vznikl," uvedl Tutter a dodal, že podle názoru Greenpeace tím SÚJB podrývá svou roli úřadu nezávislého státního dozoru nad jadernou bezpečností. "Současný zkušební provoz Temelína by měl být zastaven, aby se zabránilo riziku jaderné havárie a celá záležitost by měla být znovu vyšetřena. Vzhledem k tomu, že nezávislost SÚJB není nadále garantována, je nutno, aby odpovědnost a aktivitu převzala vláda České republiky," zdůraznil Tutter.

Další informace:
Ing. Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR, tel.: 02/2431 9667
Dipl. ing. Jan Haverkamp, (anglicky, německy, holandsky) mobil:
Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace, mobil: 0603/414 739
internet: http://www.greenpece.cz/temelin

Poznámka:
(1) Zpráva Greenpeace: "Tajná oprava svaru potrubí primárního okruhu s reaktorovou nádobou na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín", http://www.greenpece.cz/temelin

(2) Viz. tiskové zprávy Greenpeace z 28. srpna a 8. září 2000:
http://www.greenpeace.cz/release/00/000828.htm
http://www.greenpeace.cz/release/00/000908.htm

(3) Viz. tisková zprávy Greenpeace z 28. března 2001
http://www.greenpeace.cz/release/01/010328.htm

Tisk. zprávy