8/2002

Greenpeace testuje genetické manipulace
v potravinách

Praha, 26. února 2002 - Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila výsledky analýz prvních 10 potravinových výrobků, u nichž nechala zjišťovat přítomnost genetické manipulace. Analýzy provedené akreditovanou laboratoří ve Vídni prokázaly, že ani jedna z deseti testovaných potravin namátkou zakoupených na českém trhu neobsahovala geneticky manipulovanou DNA (1).

"Záměrně jsme nechali testovat potraviny, u nichž byla zvýšená pravděpodobnost, že by mohly být geneticky manipulovány. To, že všechny výsledky byly negativní, je dobrá zpráva pro všechny spotřebitele," prohlásila Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace.

Od 1. ledna 2002 platí v ČR nařízení, podle kterého musí být všechny potraviny obsahující geneticky modifikovaný organismus (GMO) povinně označeny na obalu a do oběhu je možné je uvádět pouze se souhlasem a za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví (2). Tato povinnost platí v Evropské unii již několik let (3).

"Nevíme zatím ani o jediné potravině, která by toto povinné označení nesla, přestože výsledky našich předchozích testování jasně prokázaly, že se u nás GM potraviny vyskytují," uvedla Piknová.

Greenpeace nechalo testovat potraviny v minulosti již vícekrát, protože se v České republice dříve touto problematikou nikdo seriózně nezabýval a spotřebitelé tudíž neměli žádnou šanci dozvědět se, zda geneticky manipulované potraviny konzumují či nikoliv (4). Přitom všechny průzkumy veřejného mínění jasně ukazovaly, že spotřebitelé si GM potraviny nepřejí.

GM potraviny jsou potraviny vytvořené pomocí metod genetického inženýrství - způsobem, který by v přírodě normálně nebyl možný. Někteří vědci varují, že tyto potraviny mohou zvýšit počet alergií. Lékaři zase varují před rizikem přenosu rezistence na antibiotika. V současné době se na trhu nejčastěji objevuje geneticky manipulovaná sója a kukuřice.

"Geneticky manipulované potraviny představují těžko odhadnutelné riziko pro lidské zdraví. Proto je dnes lidé na celém světě odmítají," uvedla Piknová.

GM potraviny jsou dnes často prohlašovány za zcela neškodné, přestože žádný dlouhodobý průzkum jejich vlivu na lidské zdraví nebyl proveden a při posuzování jejich nezávadnosti se vychází z pseudovědecké koncepce tzv. "podstatné shody".

"To, že jsme při první sérii testů žádnou geneticky manipulovanou potravinu neobjevili ještě neznamená, že se na našem trhu nevyskytují," zůraznila Piknová a dodala, že zatím předběžné výsledky druhé série testů již odhalily nejméně dvě neoznačené potraviny s genetickou manipulací. Kompletní výsledky hodlá Greenpeace společně s Ekologickým právním servisem (EPS) zveřejnit v nejbližších dnech.

Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR,
mobil: 073/7190 566, tel: 02/2431 9667
Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace,
mobil: 0603/414 739
internet: http://gmo.greenpeace.cz


Poznámky pro editory:
(1) Analýzu potravin provedla akreditovaná laboratoř rakouského Spolkového úřadu pro životní prostředí (Umweltbundesamt) ve Vídni. Potraviny byly zakoupené v lednu 2002 v běžné síti obchodů s potravinami a v supermarketech Julius Mainl a Tesco. Analýza byla provedena 28. ledna až 6. února 2002.

(2) Podle novely zákona č. 306/2000 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, musí být od roku 2002 na obalu potraviny uvedeno označení "geneticky modifikováno" nebo "obsahuje geneticky modifikovaný organismus". Podrobnější informace:
http://www.chpr.szu.cz/novepotr/novepotraviny/znaceni/znaceni_soubory/slide0018.htm

(3) V Evropské unii bylo přijato povinné označování GM potravin již v roce 1997, a to nařízením 258/97/ES, které se týká nových potravin a nových složek potravin. Nařízení EU č. 50/2000 označování GM potravin ještě zpřísnilo.

(3) Protože v České republice neexistoval odpovědný orgán, který by zjišťoval přítomnost GM potravin na trhu, rozhodla se organizace Greenpeace provést analýzu vybraných potravin na vlastní náklady již v roce 2000 a později ještě v roce 2001:
http://www.greenpeace.cz/release/00/000622.htm
http://www.greenpeace.cz/release/01/010613.htm
http://www.greenpeace.cz/release/01/010725.html

Výrobce Název výrobku Přítomnost GMO
RACIA Praha Sojový instantní nápoj nezjištěna
Wakefern Food Corporation, USA Golden Corn - Kukuřice v nálevu nezjištěna
Ramsey popcorn Co., USA Cousin Willie´s original popcorn nezjištěna
Kellog´s Deutschland GmbH Kellog´s Original Corn Flakes nezjištěna
La Preferida, USA Taco Shells - 12 Taco Shells nezjištěna
Pragosoja, CZ Bona Vita Active - Křehký kukuřičný toast nezjištěna
Naturamyl, CZ Škubánky - sypká směs nezjištěna
Paleta, CZ Perníkový moučník nezjištěna
Dolina, CZ Dexi - perličky s ovocnou příchutí nezjištěna
Pragosoja, CZ Bona Vita - Sójové kostky nezjištěna

Tisk. zprávy