10/2002

Greenpeace dosáhlo úspěchu:
Spolana konečně zabezpečí dioxiny proti povodni!

Praha, 1. března 2002 - Greenpeace dnes získalo kopii dokumentu, jenž potvrzuje, že chemický závod Spolana Neratovice zahájil přípravu k zabezpečení svých objektů zamořených dioxiny před povodní. Po mnoha měsících nečinnosti a bagatelizování dioxinového problému tak Spolana poprvé uznala varování Greenpeace a nepřímo potvrdila vážnost celé situace.

"Považujeme za velký úspěch, že se nám konečně podařilo přimět Spolanu, aby podnikla první kroky k zabezpečení dioxinů před povodní. Hlavním cílem naší kampaně bylo zabránit akutnímu ohrožení zdraví lidí a životního prostředí. Spolana však nyní musí dioxinové zamoření postupně zcela odstranit," prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

Ekologická organizace Greenpeace se problémem dioxinového zamoření ve Spolaně začala zabývat na jaře 2001 (1). Spolana však celou dobu odmítala poskytnout veřejnosti informace o rozsahu zamoření a rizicích pro životní prostředí a zdraví lidí. Greenpeace se však podařilo získat kopie dokumentů, jež potvrdily vážné a akutní nebezpečí.

Masivně zamořen totiž není jen vnitřek některých bývalých chemických provozů, ale rovněž okolní ovzduší, kde bylo naměřeno až 50krát více dioxinů, než je přípustné pro životní prostředí. Také okolní půda obsahuje až 1500krát více dioxinů, než činí limit pro nebezpečný odpad. V zamořených budovách Spolany je navíc velké množství dalších nebezpečných odpadů a koncentrace toxických látek v podzemních vodách přesahují limity platné v ČR až 4200krát!

Právě dioxiny činí ze Spolany jedno z nejzamořenějších míst na celém světě. Riziková analýza navíc prokazuje, že v případě povodně by vysoce nebezpečné toxické látky mohly být spláchnuty do řeky Labe (2).

Spolana doposud veškerá rizika obsažená ve vlastní expertní studii bagatelizovala a na opakované výzvy k zabezpečení dioxinového zamoření reagovala obviňováním Greenpeace ze šířením paniky. Experti Greenpeace proto při osobních jednáních na problém upozornili prezidenta Mezinárodní komise pro ochranu Labe D. Ruchaye, saského ministra životního prostředí S: Flatha a kompetentní orgány státní orgány v ČR. Nakonec Greenpeace podalo trestní oznámení na vedení Spolany pro podezření z možnosti spáchání trestného činu nezabezpečením zamořených objektů a pozemků před povodní a úniky do prostředí (3).

Spolana Neratovice je podnik chlorové chemie a monopolní výrobce PVC v ČR, který proslul řadou úniků toxických látek do životního prostředí. Výroba chloru a chlororganických látek zamořila areál Spolany dioxiny, rtutí a řadou dalších velmi nebezpečných toxických látek (4). Greenpeace vede dlouhodobou kampaň s cílem přimět Spolanu, aby nejprve zabezpečila zamořené objekty proti povodni a únikům toxických látek do ovzduší a posléze je bezpečně zlikvidovala.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/ 2431 9667, fax: 02/ 311 22 89
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí, mobil: 0603/414 739

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (německy, anglicky, nizozemsky), vedoucí kampaní Greenpeace ČR, mobil: 0603/569 243
internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/index.htmPoznámky pro editory:
(1) Tisková zpráva Greenpeace z 5. května 2001: http://www.greenpeace.cz/release/01/010504.htm

(2) Aquatest: Spolana a.s. Neratovice - Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny - Analýza rizika - závěrečná zpráva, leden 2001

(3) Tiskové zprávy Greenpeace z 27. listopadu 2001, 15. a 6. února 2002:
http://www.greenpeace.cz/release/01/011127.htm
http://www.greenpeace.cz/release/02/020215.htm
http://www.greenpeace.cz/release/02/020206.htm

(4) Dioxinové zamoření ve Spolaně Neratovice vzniklo v letech 1965 až 1968, kdy zde firma vyráběla chlorovaný herbicid 2,4,5-T. Smícháním této látky s herbicidem 2,4-D vznikal neblaze proslulý Agent Orange, který používala americká armáda během války ve Vietnamu. Výroba herbicidu 2,4,5-T musela být ve Spolaně v roce 1968 zastavena, protože přibližně 80 zaměstnanců začalo trpět vážnými zdravotními problémy. Jako příčina onemocnění byly identifikovány dioxiny, jež při výrobě chlorovaných herbicidů vznikaly coby nechtěný vedlejší produkt.

Fotografie a videomateriál (Betacam) k problematice dioxinů ve Spolaně po domluvě u tiskového mluvčího

Tisk. zprávy