Greenpeace
velryby  |  velrybaření  |  environmentální dopady  |  řešení  |  greenpeace & velryby
home  |  novinky  |  expedice  |  foto/video galerie  |  dokumenty  |  linky  |  přidejte se  |  chci pomoci
  environmentální dopady


 -  klimatické změny
 -  toxické látky
 -  ozonová díra

Join Greenpeace
act

 
Humpback whale singing.
Zpívající keporkak
© White/Innerspace Visions

Životní prostředí moří a oceánů, domov mnoha druhů velryb, se nachází v neustálém ohrožení důsledky lidské činnosti, např. změnou klimatu, ubýváním ozonu, toxickým znečištěním a stále intenzivnějším rybolovem.

Tyto faktory ohrožují celistvou síť života v oceánech, především plankton, tzn. organismy, jež jsou základem všech oceánských potravních řetězců. Změny v množství a složení planktonu ovlivňují stabilitu populací na vyšších úrovních potravinového řetězce a velryby, které stojí na jeho vrcholu, jsou změnami v produktivitě planktonu obzvláště zranitelné.

Pravděpodobné jsou však i další přímé účinky důsledků lidské činnosti na velryby.

Pokles některých populací oceánských savců je dnes spojován s nedostatkem potravy vyvolaným zintenzivněním komerčního rybolovu. Rostoucí výskyt perzistentních organických látek (POPs), jako jsou pesticid DDT a polychlorované bifenyly, mohou zapříčiňovat poruchy rozmnožování a jsou možnou příčinou oslabení jejich imunitního systému.

Čím dál větší počet odborníků zabývajících se velrybami znepokojeno skutečností, že míra hluku pocházející z lodní dopravy, průzkumu ropy a plynu a jiných zdrojů může narušit normální chování velryb, vyhánět je z jejich lokalit a zasahovat do jejich komunikace. Vysoká hladina hluku může být přímo škodlivá pro jednotlivé velryby tím, že ovlivňuje úspěch při rozmnožování a má tedy dopad na úroveň populace.

Některé z těchto faktorů mají kumulativní efekt a dá se očekávat, že pokud působí společně, mohou způsobovat ještě větší škody. Ze všech hrozeb, kterým velryby čelí, je komerční lov velryb jediná, kterou můžeme jednoduše a levně omezit. Přesto Japonsko a Norsko pokračují v tlaku na obnovení komerčního lovu velryb. Ve snaze o záchranu velryb je cokoli menšího než preventivní přístup nepřijatelné. Neúspěch v tomto ohledu může zhasit veškeré naděje na dlouhodobou ochranu světové populace velryb.

Další informace naleznete na internetových stránkách Greenpeace.

   
 
       
  up