Greenpeace
velryby  |  velrybaření  |  environmentální dopady  |  řešení  |  greenpeace & velryby
home  |  novinky  |  expedice  |  foto/video galerie  |  dokumenty  |  linky  |  přidejte se  |  chci pomoci
  velrybaření


 -  Japonsko
 -  Norsko
 -  IWC

 -  obchod
 -  velrybaření domorodců

Join Greenpeace
act

story of whaling
 

Komerční lov velryb během posledního století zdecimoval většinu populace velryb po celém světě. Odhaduje se, že od roku 1925, kdy na moře vyplula první velrybářská zpracovatelská loď, až do roku 1975 bylo celkem zabito více než 1,5 milionu velryb. Lov velryb se postupně přesouval od jednoho druhu k dalšímu, v závislosti na exploataci velrybí populace. Po opakovaných žádostech světového společenství, Mezinárodní velrybářská komise (IWC) odsouhlasila moratorium na komerční lov velryb, který vstoupil v platnost v roce 1986.


Japonský lov velryb v jižních mořích kolem Antarktidy. © Greenpeace 2000
V dnešní době jsme svědky toho, že návrat komerčního lovu velryb v masovém měřítku je nebezpečně blízko. Norsko pokračuje ve svém programu komerčního lovu velryb v severním Atlantiku zcela otevřeně bez ohledu na moratorium IWC.

Japonsko
loví velryby pod záminkou "vědeckého výzkumu", přestože velrybí maso se nakonec se ziskem prodává na trhu. V uplynulých třech letech obě země stále silněji drancovaly zdroje patřící jejich velrybímu programu a agresivně usilují o ukončení moratoria na komerční lov velryb.

Ukončení moratoria by mohlo mít devastující účinky pro celou velrybí populace, která se začíná zotavovat z dob nadměrného lovu. Velryby se rozmnožují jen pomalu, proto se jejich populace zotavuje zvolna. Kromě toho velryby ohrožují také ekologické hrozby způsobené lidskou činností, jako jsou toxické znečištění a klimatické změny.

Komerční lov velryb nikdy nebyl uzpůsobilý pro udržitelný rozvoj velrybí populace a ekosystému oceánů.

   
 
       
  up