CO DĚLÁ GREENPEACE?

Experti Greenpeace společně s místními bhópálskými skupinami v roce 1999 prohlédli celý komplex opuštěné chemičky Union Carbide, aby zhodnotili ekologickou situaci v místě havárie i v jeho okolí. Vědecký tým nalezl a zdokumentoval nezajištěné skládky jedovatých pesticidů a dalších nebezpečných odpadů rozptýlené po celém areálu. Analýzy prokázaly závažnou kontaminaci půdy i podzemních zásob pitné vody těžkými kovy a chlorovaným chemikáliemi.

Výsledky analýz provedených Greenpeace prokazují, že voda ze studní v okolí chemičky obsahuje vysoké hladiny chlorovaných chemikálii. Množství rtuti a chlororganických látek ve vodě a půdě přitom na některých místech tisíckrát až milionkrát přesahuje limity doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Zdejší voda je přitom místními obyvateli stále používána k pití a na umývání.

Ve vzorcích půdy byly nalezeny například rtuť, olovo, nikl, měď, chrom, hexachlorcyklohexan, chlorbenzeny a další nebezpečné látky. Zamoření areálu a jeho okolí bylo způsobeno jak samotným provozem chemičky, tak i pozdějšími úniky toxických odpadů po havárii.

Greenpeace v Indii spolupracuje s místními organizacemi obětí Bhópálu a snaží se zmírnit pokračující katastrofu. Kromě americké a indické pobočky Greenpeace se do kampaně postupně zapojuje celá mezinárodní organizace. Během 17. výročí havárie doručovali aktivisté Greenpeace z celého světa do poboček firmy Dow kontaminovanou vodu z Bhópálu, aby manažerům připomněli jejich odpovědnost. Náprava katastrofy v Bhópálu bude jednou z priorit Greenpeace také v roce 2002.

Stáhněte si "Dědictví Bhópálu" - studii Greenpeace o toxických látkách, jimiž je zamořeno místo havárie a okolí (anglicky).

Chemický koncern Dow čili kdo je zodpovědný za zločiny proti planetě (anglicky).

Bhópál a odpovědnost korporací (anglicky).


 TISKOVÉ ZPRÁVY

7. ledna 2003
Aktivisté Greenpeace vrací jedovatý odpad z Bhopálu firmě Dow Chemical
Oběti bhopálské tragédie žádají spravedlnost


25. listopadu 2002
Aktivisté Greenpeace začali uklízet toxický odpad v Bhópálu

3. prosince 2001
Jedovatá voda z Bhópálu doručena chemičce Dow Chemicals!

 ODKAZY:

Bhópál a jeho oběti http://www.bhopal.net

Základní stránka o Bhopálu na stránce Greenpeace International

Bhopál a odpovědnost korporací

 MULTIMÉDIA:

Galerie fotografií z havárie v Bhópálu - Raghu Rai
1. část
2. část
3. část
  Greenpeace Česká republika - Českomalínská 27, 160 00 Praha 6 http://www.greenpeace.cz